Produkt dodany do koszyka

Tekstualia
Referat "Koncepcja programowa kwartalnika "Tekstualia" na przestrzeni lat.

17.05.2024

Na konferencji naukowej pt. Teatr Literatura Zarządzanie podczas Festiwalu Rozproszonego "Between.Pomiędzy" redaktor naczelna czasopisma Żaneta Nalewajk wygłosiła referat "Koncepcja programowa kwartalnika "Tekstualia" na przestrzeni lat. 

Zapraszamy do lektury "Tekstualiów" nr 1 (76) pt. Nieswojo. O sąsiadach, sąsiedztwie, sąsiadowaniu w literaturze polskiej XX i XXI wieku”.

03.05.2024

„Europa sąsiaduje z Azją, Europa Środkowa – ze Wschodnią i Zachodnią. Polska z Rosją i Niemcami, ale nie tylko z nimi. Kraków z Nową Hutą, dwór ze wsią, Nalewki z Placem Krasińskich, Pawlaki z Kargulami. Gdzie spojrzeć – sąsiad. Aż nieswojo się robi. A jeszcze Jak dobrze mieć sąsiada (to Osiecka), a jeszcze Sąsiedzi… (to Gross). No i listopad sąsiaduje z październikiem i grudniem, a wiek dwudziesty z dziewiętnastym i dwudziestym pierwszym. Sąsiedztwa poziome (w przestrzeni) i „pionowe” (w czasie), sąsiedztwa międzyludzkie i nie tylko… Sąsiedztwa naturalne, z wyboru, z konieczności, z przypadku, powstałe w efekcie przemieszczeń, a więc skłaniające do myślenia o nowym sąsiedztwie, pamiętania o starym…. Ciekawe, nieoczywiste, trudne, (nie)chciane...
Interesująca wydaje się sama relacja sąsiadowania nas z nimi, ich z nami, tego z tamtym, wytwarzająca sfery kontaktu, przestrzenie pograniczne i graniczne, generująca stereotypy wizerunkowe, spory, próby przepracowania złego sąsiedztwa, sytuacje układania się słabszego z silniejszym, rodzące ambicje dominatorskie, a także chęci ustanawiania stref wpływu, co pociąga za sobą wytwarzanie rozmaitych form translacji owego wpływu (adaptowania się do niego lub odrzucania), stawiania mu oporu.
Ważne i warte nazwania są mechanizmy działające pomiędzy sąsiadami i ich afektywne podłoże: przemoc, nienawiść, resentyment, uznanie, dialog, separowanie się, naśladowanie, sojusze sytuacyjne, przyjaźnie i zdrady. Bycie sąsiadem jest konstytuowane przez współbytowanie zwane sąsiedzkim. Tylko życie w pustce pozbawia podmiot cech sąsiada, a i to pod warunkiem, że uzna się pustkę za coś pozbawionego możliwych do nazwania wyznaczników poza tymi formułowanymi w negatywnej poetyce braku, zaprzeczenia. Sąsiadowanie wydaje się nieuniknione, nawet to niepożądane jawi się jako naturalne, jakoś oczywiste, choć w rzeczywistości to konstrukt. Nie znika, stanowi problem do rozwiązania.
Słowa-elementy paradygmatu, w który wpisuje się sąsiadowanie to: ludzie, ziemia, wola i wiedza. Używając ich, można opowiedzieć o niemal każdym aspekcie sąsiedzkiego stosunku, ludzie i ziemia wypełniają bowiem uniwersum podmiotów wchodzących w relacje, zaś wola i wiedza decydują o ich jakości” – ze wstępu prof. dr hab. Hanny Gosk.
W numerze znajdą Państwo artykuły naukowe:
Eugenii Prokop-Janiec, „Miejska kamienica. Studia wieloetnicznego sąsiedztwa w prozie międzywojennej’, Jagody Wierzejskiej, „Sąsiedztwo – bliska wrogość. Studium mikrohistoryczne na makrohistorycznym tle Lwowa lat 30. XX wieku”, Tomasza Wójcika, „Zoppot/Sopoty. Nieoczywista dialektyka (tymczasowego) sąsiedztwa (proza Stanisława Dygata)”, Justyny Szklarczyk, „Pałace-pegeery i nowe sąsiedztwa. Powojenne zamieszkiwanie krajobrazu wiejskiego Mazur i Warmii w pamiętnikach konkursowych”, Jana Potkańskiego, „Zarudzie Jarosława Iwaszkiewicza wobec działalności Instytutu Literackiego”, Wawrzyńca Miścickiego, „Swojsko, czyli nieswojo. Tożsamość kulturowa we wczesnej prozie Leopolda Buczkowskiego”, Ewy Paczoskiej, „Polski wiek XIX w lustrze literatury XXI wieku – meandry sąsiadowania”, Joanny Szewczyk, „Lokalne, niesamowite, queerowe. Sąsiedztwo w najnowszej polskiej literaturze kobiet”, Bożeny Karwowskiej, „Trudne sąsiedztwo. Andrzeja Kacorzyka opowieść o ojcu, Osieku i życiu w sąsiedztwie Oświęcimia”, Hanny Gosk, „Emisariusze światów równoległych. O t”ym, jak pewien Niemiec, Żyd i staruszka rzeczywistość sąsiadowania numinotycznie odmieniali, Magdaleny Horodeckiej, „Polsko-ukraińskie sąsiedztwo po agresji Rosji na Ukrainę. Projekt Momenty Instytutu Reportażu oraz rozważania na jego marginesach”, esej literaturoznawczy Leszka Szarugi „Problem wielokulturowości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, artykułu Wojciecha Browarnego, „Tadeusz Różewicz i sąsiedzi. Literatura, wspominanie i produkcja lokalności”, Paula Allaina, „Cyfrowe perspektywy treningu aktorskiego” w tłumaczeniu Katarzyny Kręglewskiej, lesylwę No i co z tego (część czwarta) Leszka Szarugi oraz poezję i prozę Oli Fudalej.
"Tekstualia" dofiansowane są przez Dom Kultury Śródmieście w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Uniwersytet Warszawski.

Temat numeru

Formy wypowiedzi filozoficznej

Marcin Czardybon UW, Żaneta Nalewajk UW

Między 11 marca a 12 kwietnia 1950 roku (dokładna data korespondencji pozostaje nieznana) do Hannah Arendt wysłany został zbiór czterech wierszy. Ich autorem, a zarazem nadawcą przesyłki, był Martin Heidegger. Wśród zawartych w liście utworów filozofa znajdował się wiersz zatytułowany „Myślenie”.

Tekstualia
Tekstualia

Wybrany artykuł

Narzędzia nauk o muzyce w badaniach nad piosenką: analiza demonstratywna – rekonesans

Małgorzata Lisecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Wydawcą kwartalnika jest Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa. Czasopismo ukazuje się pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniewa Grenia. Jest afiliowane przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

"Tekstualia" pozytywnie przeszły proces ewaluacji IC Journals Master List 2021. Jej rezultatem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 100 pkt. Punktacja wyliczona została na podstawie ankiety złożonej przez redakcję kwartalnika oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus. Od 2009 roku "Tekstualia" znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełna lista naukowych czasopism punktowanych znajduje się na stronie MNiSW (TUTAJ). Obecnie "Tekstualia" mają 70 punktów.

Od 2009 roku "Tekstualia" znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełna lista naukowych czasopism punktowanych znajduje się na stronie MNiSW. Obecnie "Tekstualia" mają 70 punktów.

 

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2021, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 100 pkt. 

Czasopismo jest afiliowane przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

ISSN wersji papierowej: 1734-6029
ISSN wersji online: 2299-9906

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności