Produkt dodany do koszyka

Tekstualia

Informacje podstawowe

„Tekstualia Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” to kwartalnik naukowo-literacki o charakterze interdyscyplinarnym, współzałożony przez Żanetę Nalewajk w 2005 roku. Pismo łączy zagadnienia związane z literaturą, literaturoznawstwem, filozofią, sztuką i naukami humanistycznymi. Jest afiliowane przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazuje się pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniewa Grenia. Do zadań, które realizuje, należą zarówno upowszechnianie na kartach periodyku wyników badań prowadzonych przez autorytety naukowe oraz młodych badaczy, jak i popularyzacja wybitnych dzieł literatury, a także promocja twórców stawiających pierwsze kroki w życiu literackim. Jedną z cech wyróżniających prezentację naukowej refleksji o literaturze polskiej w „Tekstualiach” jest odczytywanie jej nie tylko w relacji do literatury Zachodu, lecz także w odniesieniu do wciąż niedostatecznie docenianych literatur Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, a także namysł nad recepcją literatury polskiej na świecie (od krajów sąsiednich po Chiny). Owa recepcja nie byłaby możliwa bez przekładów, dlatego autorzy czasopisma poświęcają wiele uwagi studiom przekładoznawczym. Czasopismo działa również aktywnie na rzecz poszerzenia znajomości literatury polskiej na poza granicami kraju, wydając numery anglojęzyczne poświęcone polskim twórcom oraz publikując tłumaczenia literatury polskiej na języki obce. Podczas gdy nauki ścisłe rozwijają się dynamicznie i prężnie dzięki wysokiemu stopniowi specjalizacji, nauki humanistyczne otwierają się na ujęcia interdyscyplinarne. Stąd zrodziła się idea czasopisma ukazującego wzajemne powiązania między literaturą (ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej) filozofią i sztuką w całej ich złożoności. „Tekstualia" uzyskały 70 punktów w dyscyplinach: literturoznawstwo, filozofia, polonistyka oraz nauki o sztuce w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (MEiN, 17 lipca 2023) oraz dotacje w ramach programu Wsparcie dla czasopism (2019-2021) oraz Rozwój czasopism naukowych (2022-2024). W 2009 roku „Tekstualia” zostały dopisane do listy czasopism punktowanych MNiSW (w 2017 – 11 pkt.). W kolejnych ewaluacjach otrzymały 20 i 40 pkt. W wyniku ewaluacji IC Journals Master List 2017 czasopismo uzyskało wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 65.98 pkt. Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2018 wynosiła 76,91, za rok 2019, 2020 i 2021 wynosi 100,00. Czasopismo zostało docenione przez MKiDN, dzięki czemu w latach 2006‒ 2010 i 2012‒2023 „Tekstualia” otrzymały dotacje w ramach programów operacyjnych Promocja czytelnictwa, Literatura i czytelnictwo, Czasopisma. W 2009 roku kwartalnik dołączył do grona partnerów projektu „Review within Review”, którego partnerami są periodyki literackie i literaturoznawcze publikowane w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (tj. w krajach grupy wyszehradzkiej – Czechach, Słowacji i na Węgrzech – oraz między innymi w Słowenii i Austrii). W latach 2012‒2014 czasopismo realizowało we współpracy z Wydziałem Polonistyki UW oraz Wydziałem Filologicznym UG projekt MNiSW Index Plus, czego rezultatem było wydanie dwóch numerów anglojęzycznych czasopisma oraz poszerzenie jego zasięgu międzynarodowego. Pierwszy (2013) zawiera wybór najważniejszych artykułów naukowych publikowanych w kwartalniku w latach 2007‒2012. Drugi (2014) poświęcony jest Witkacemu, Gombrowiczowi i Schulzowi. Kolejnewydania anglojęzyczne zostały poświęcone narratologii transmedialnej (2017) i narratologiii postklasycznej (2017). W 2019 i 2020 roku ukazały się wydania "Translation and the Ques for Transcendence" oraz "Islands and Laboratories", w 2021  "Leśmian in Europe and Around the World”. Contexts, and Translations, a w 2022  "Literature and Philosophy./ Methods and Interpretations.” „Tekstualia” mają swój wkład w promocję polskiej literatury i nauki poza granicami kraju. Teksty z czasopisma ukazywały się w tłumaczeniu między innymi na języki serbski, czeski, słoweński i angielski. Pismo jako jedyne w Polsce łączy w przemyślany i inspirujący sposób prezentację rodzimej i zagranicznej literatury (prozy, poezji) oraz osiągnięć humanistyki (literaturoznawstwa, komparatystyki, wiedzy o sztuce i kulturze, historii filozofii). Poszczególne numery realizują formułę monograficzną. Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazach Journals Master List (Index Copernicus), ERIH+ oraz EBSCO.

Obszar tematyczny

W piśmie staramy się łączyć zagadnienia związane z literaturą, literaturoznawstwem, naukami humanistycznymi oraz wiedzą o sztuce i kulturze.

Wydawca, afiliacja

Wydawcą kwartalnika jest Dom Kultury Śródmieście, samorządowa instytucja kultury m.st. Warszawy.

więcej informacji na stronie internetowej dks.art.pl

Czasopismo jest afiliowane przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej informacji na stronie internetowej wydziału 

ISSN

ISSN wersji papierowej: 1734-6029
ISSN wersji on-line: 2299-9906

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności