Produkt dodany do koszyka

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu tekstualia.pl

Redakcja magazynu Tekstualia oraz wydawca – Dom Kultury Śródmieście dokładają starań, by dane osobowe Użytkowników były gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Polityka Prywatności serwisu tekstualia.pl informuje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, kto jest administratorem danych osobowych, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy te dane, jakie dane są przez nas przetwarzane i jak długo, jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury Śródmieście, ul. Smolna 9, 00-375 Warszawa, wpisany pod nr 50 do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy, REGON: 017321745, NIP: 525-22-12-827, zwany dalej Właścicielem Serwisu. W sprawie przetwarzania danych osobowych w serwisie tekstualia.pl oraz w innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Dom Kultury Śródmieście i redakcję magazynu Tekstualia prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej iod@dks.art.pl  lub pisemnie, na podany wyżej adres siedziby Domu Kultury.W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Jeżeli korzystasz z serwisu i pozostawiasz w nim swoje dane osobowe, będą one przetwarzane zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane. Tym celem może być:

 • przesłanie odpowiedzi na złożone zapytanie np. zapytanie o ofertę,
 • wysyłanie zamówionych informacji marketingowych,
 • realizacja subskrypcji newslettera,
 • realizacja zamówienia złożonego w sklepie on-line.

Dane zbierane poprzez formularze dostępne w naszym serwisie www (np. formularz zapisu na newsletter, formularz zamówienia lub rejestracji konta użytkownika) przetwarzane są na podstawie zgody w celach opisanych przy każdym formularzu lub wynikających z kontekstu w jakim formularz się znajduje, a jeżeli nie są one opisane lub nie wynikają z kontekstu – należy przyjąć, że dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktów z użytkownikiem Serwisu.

Przetwarzamy również dane w celu ułatwienia korzystania z serwisu i w celach statystycznych (pliki cookie) oraz w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa serwisu (logi).

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z wybranych przez Ciebie funkcji oferowanych przez nasz serwis lub niezbędne do korzystania z serwisu jako całości. W przypadku plików cookie możesz zablokować ich obsługę w Twojej przeglądarce.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w większości przypadków Twoja zgoda lub potrzeba wykonania zawartej z Tobą umowy. Przetwarzanie danych zapisanych w logach jest oparte o nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.

 

Komu udostępniamy dane?

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Właściciela Serwisu oraz podmioty, którym Właściciel Serwisu powierzy przetwarzanie danych osobowych. W szczególnym przypadku jakim jest usługa Google Analytics, z której korzystamy, zbierane dane, obejmujące adres IP, dane o Twojej przeglądarce oraz pliki cookie, mogą być przekazywane do USA, w ramach porozumienia znanego jako Tarcza Prywatności.

W przypadku dokonywania płatności w sklepie internetowym za pośrednictwem usługi Przelewy24.pl, udostępniamy dane niezbędne do zrealizowania płatności operatorowi tej usługi.

 

Jakie dane przetwarzamy?

W serwisie tekstualia.pl przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz nam np. przy zakładaniu konta w Serwisie, wypełniając formularze kontaktowe na stronach, poprawiając dane podczas edycji kont itp.

Przetwarzamy także dane zbierane automatycznie podczas Twojej aktywności w Serwisie oraz w sklepie on-line, m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, historia zakupów (jeżeli posiadasz konto w Serwisie), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację.

Zbierane przez nas dane osobowe są niezbędne do świadczenia Ci naszych usług.Dostęp do danych i uprawnienia

Jeśli dostarczasz nam swoje dane osobowe, w większości przypadków masz do nich odpowiedni dostęp przy użyciu funkcji Serwisu, dzięki czemu możesz je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte.

Możesz również przesłać na adres tekstualia@dks.art.pl prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych. Podejmiemy wszelkie rozsądne i stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

Pamiętaj o prawach, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 • prawo do sprostowania danych osobowych gdy są one nieprawidłowe, co obejmuje także żądanie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić Cię o przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • prawo do usunięcia danych osobowych oraz „prawo do bycia zapomnianym”, kiedy dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane lub została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie i nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – np. gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację,
 • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w RODO. Oznacza to m.in., że możliwość skorzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

 

Pliki cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne (usuwane po zakończeniu odwiedzin w Serwisie) oraz stałe (przechowywane do czasu wyczyszczenia danych przeglądarki lub przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie).

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, możesz nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Możesz także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku pamiętaj, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu. Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku pomocy przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org.Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody - do momentu jej cofnięcia lub zgłoszenia żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • w przypadku gdy dokonywałeś zakupów online - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży lub innych umów,
 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • przez okres potrzebny do wyjaśniania ewentualnych incydentów lub awarii w przypadku informacji zapisanych w logach.

 

Google Analytics

Właściciel Serwisu korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat narzędzi Google Analytics i ich związków z przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć na stronie poświęconej bezpieczeństwu danych Google Analytics.

 

Inne serwisy

Nie odpowiadamy za polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych w serwisach, do których prowadzą linki z serwisu tekstualia.pl, chyba, że są to inne serwisy Domu Kultury Śródmieście lub jest to wyraźnie zaznaczone.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności