Produkt dodany do koszyka

Deklaracja dostępności

Oświadczenie dot. dostępności cyfrowej witryny internetowej Domu Kultury Śródmieście www.tekstualia.pl

Dom Kultury Śródmieście (wydawca kwartalnika „Tekstualia” i właściciel strony www.tekstualia.pl, dalej: DKŚ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tekstualia.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22.

Stan na dzień 2020-12-30:

W listopadzie i grudniu 2020 r. Wykonawca strony (Studio Pineum) wykonał szereg prac dotyczących dostosowania strony internetowej do aktualnych wytycznych WCAG 2.1, zgodnie z rekomendacjami, ujętymi w raporcie po audycie przedmiotowego serwisu.

 

Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą

W kwietniu 2020 r. DKŚ – wydawca kwartalnika „Tekstualia” – przeprowadził audyt dostępności serwisu www.tekstualia.pl. Wykonawca audytu: Fundacja Integracja w Warszawie; raport końcowy z dnia: 14.04.2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli witryna uzyskała ocenę poziomu dostępności: 68,75%. W ramach audytu przebadano 48 sukcesów, z których w 33 nie zauważono błędów, a w 15 odnotowano błędy wymagające poprawienia.

 

Pobierz plik PDF i zobacz:

→ Końcowy wynik badań – tabela zbiorcza spełnienia wymogów WCAG 2.1 serwisu www.tekstualia.pl

 

Biorąc powyższe pod uwagę, po przeprowadzonym audycie strony internetowej tekstualia.pl przez niezależnego eksperta działającego w imieniu Fundacji Integracja, DKŚ podjął kroki mające na celu wdrożenie szczegółowych rekomendacji audytora serwisu, ujętych w raporcie po audycie strony tekstualia.pl, które miały na celu przystosowanie serwisu dla osób o szczególnych potrzebach i wdrożenie obowiązujących wytycznych WCAG 2.1.

Ambicją DKŚ było ostateczne poprawienie większości błędów wyszczególnionych w raporcie dostępności cyfrowej serwisu do końca roku 2020. Wiele z tych procesów wymagało dużych nakładów pracy Wykonawcy serwisu, opublikowanego przed wejściem w życie ustawy.

W ramach umowy z DKŚ Autor strony wykonał następujące prace dostosowawcze do wymogów WCAG 2.1:

 • Poprawa stosunku kontrastu względem kolorystyki strony oraz powiększenie fonta w menu I poziomu, menu II poziomu, menu górnym (w menu górnym także poprawa widoczności ikon).
 • Dodanie sekcji H1 na stronie głównej z tekstem wiodącym.
 • Poprawa graficzna nagłówków na stronie głównej.
 • Dokonanie globalnych zmian kolorów i wielkości fonta w treściach w obszarze całego serwisu (w tym: zmiany kolorów i wielkości dat, tytułów wpisów / postów, opisów widgetów).
 • Dokonanie globalnych zmian kolorystyczno-graficznych elementów strony widocznych w stanie po najechaniu kursorem (hover).
 • Poprawa kontrastu elementu sekcji graficzno-tekstowych na stronie głównej.
 • Dostosowanie ustawień slidera na stronie głównej do wymogów WCAG 2.1, zgodnie z zaleceniami ujętymi w raporcie po audycie.
 • Wprowadzenie uporządkowania treści w działach „Zaloguj się”, „Załóż konto”, ujednolicenie nawigacji (korekta kolejności tabulacji), opisanie przycisków wysyłających i przystosowanie ich do uruchomienia z klawiatury, dodanie etykiet i instrukcji formularzy.
 • Poprawa graficzna kontrastu formularzy, dostępnych na stronie: zmiana koloru fonta i tła pól.
 • Uporządkowanie struktury nagłówków na stronie głównej oraz podstronach serwisu.
 • Dodanie atrybutu „alt text” do: 1) elementu graficznego menu rozwijanego na stronie głównej, 2) grafik na liście w dziale „Wydarzenia”, 3) grafik na liście w dziale „Galeria”, 4) loga „Tekstualiów”, znajdującego się w lewym górnym rogu strony.
 • Zmiana koloru fonta odnośnika na liście wyników wyszukiwania.
 • Dodanie możliwości obsługi z klawiatury następujących elementów strony: „Wysoki kontrast”, „Zaloguj się”, „Załóż konto”, „PL/EN”, wyszukiwarka, przycisk powrotu na górę strony, przyciski „Wyślij” w formularzach.
 • Poprawa widoczności fokusa.
 • Poprawa konstrukcji tytułów stron i ścieżki okruszków.
 • Korekta lub usunięcie ze strony niezrozumiałych linków graficznych.
 • Poprawa nawigacji poprzez zastosowanie tzw. skip linku – „Przejdź do treści” – w treści strony.

 

Według deklaracji Wykonawcy strony, wymienione wyżej elementy serwisu tekstualia.pl zostały wdrożone. Większość elementów wdrożono w dniu 18 listopada 2020; cześć elementów korygowano do 22 grudnia 2020.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa tekstualia.pl jest obecnie częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
 • brak napisów i audiodeskrypcji dla filmów publikowanych na w dziale → Galeria za pośrednictwem platformy YouTube
 • brak dostępności cyfrowo części plików (dotyczy głównie plików załadowanych na stronę przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy).

 

Powody wyłączenia:

Część plików graficznych, multimedialnych i dokumentów (PDF, DOC) została opublikowana w serwisie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (serwis zawiera dużą część archiwalnych wpisów – również zaimportowanych z poprzedniej wersji serwisu).

 

Obsługa, kompatybilność i wygląd serwisu

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury (tabulacja). Zgodnie z deklaracją Wykonawcy serwisu, po ostatniej aktualizacji strony internetowej będącej przedmiotem deklaracji, wszystkie przyciski i funkcje są dostępne z klawiatury.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. W serwisie nie są stosowane jednoznakowe skróty klawiaturowe.

Strona internetowa tekstualia.pl jest serwisem responsywnym, opracowanym w taki sposób, by można go było także wygodnie przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety (serwis automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego).

 

Dane kontaktowe, informacje i wnioski o dostępność

Właścicielem serwisu www.tekstualia.pl jest Dom Kultury Śródmieście z siedzibą główną w Warszawie (00-375) przy ul. Smolnej 9, będący samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy, wpisaną pod nr 50 do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy. Kontakt do sekretariatu (czynny: pn – pt,  9.00–16.00): tel.: 22 826 25 86, e-mail: biuro@dks.art.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Łukaszem Piętą, lukasz.pieta@dks.art.pl (odpowiedź mailowa: pn – pt, 9.00–16.00). Można także zadzwonić na numer telefonu 22 826 25 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia jej dostępności. DKŚ dołoży wszelkich starań, aby wszelkie wnioski zostały rozpatrzone i spełnione jak najszybciej.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny serwisu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30
(tj. po wdrożeniu ostatnich prac dostosowawczych do wymogów WCAG 2.1).

Oświadczenie sporządzono dokonując aktualizacji pierwotnej Deklaracji dostępności z dnia 2020-10-15, opracowanej na podstawie audytu serwisu tekstualia.pl, przeprowadzonego na zlecenie Domu Kultury Śródmieście w kwietniu 2020.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności