Produkt dodany do koszyka

Instrukcje dla autorów

Propozycje tekstów prosimy nadsyłać na adres: tekstualia@o2.pl

Średni czas procedowania manuskryptu to 90 dni.

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów, to 60 dni.

Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów, to 20 dni.

Instrukcje techniczne

 • Artykuły powinny zostać zapisane w formacie .doc (lub .docx).
 • Czcionka Times New Roman 14 pkt; interlinia 1,5 pkt.
 • Objętość artykułu: min. 9 stron, max. 20–25 stron według podanych wytycznych.
 • W prawym górnym rogu na pierwszej stronie tekstu prosimy o zamieszczenie imienia, nazwiska, afiliacji autora oraz numeru ORCID. Jeśli tekst był tłumaczony, pod danymi autora prosimy o zamieszczenie imienia, nazwiska, afiliacji oraz numeru ORCID tłumacza.
 • Dłuższe cytaty (powyżej 3 linijek) powinny zostać wyodrębnione od nowego akapitu (między tekstem głównym a cytatem nie ma dodatkowego odstępu), w cudzysłowie, czcionka 12 pkt, interlinia 1,5 pkt; krótsze cytaty bez wyodrębnienia w cudzysłowie, czcionka 14 pkt.
 • W sytuacjach niezbędnych (cytat w cytacie) stosujemy cudzysłowy drugiego stopnia – prosimy o stosowanie tzw. cudzysłowu francuskiego « », opuszczenia w cytowanym fragmencie należy zaznaczać nawiasem okrągłym (…).
 • Stosujemy skróty: zob., red., tłum.
 • Tytuły książek, artykułów, filmów, utworów muzycznych, dzieł sztuki itp. powinny być wyróżnione kursywą, natomiast tytuły gazet, czasopism, magazynów itp. – cudzysłowem;
 • W tekście głównym prosimy o podawanie pełnych imion, np. Bolesław Leśmian (przy kolejnym – może być samo nazwisko).
 • W wyrażeniach liczbowych określających pewien zakres (np. s. 3–20, lata 1888–1900) stosowana jest półpauza –, a nie dywiz -.
 • Odsyłacze w tekście głównym do przypisów dolnych umieszcza się przed znakiem interpunkcyjnym.
 • Podkreśleniem jest rozstrzelenie, 2 pkt.
 • Tworzenie bibliografii i przypisów w stylu Chicago:
  • Bibliografia znajduje się na końcu tekstu. Poszczególne pozycje w bibliografii powinny być ułożone w porządku alfabetycznym, wyrównane do lewego marginesu.
  • Tytuł „Bibliografia” – zastosować pogrubienie, czcionka Times New Roman, 12 pkt.

  Przykłady (pierwszy przykład dotyczy przypisów, drugi bibliografii):

  • Jeden autor:
  • Adam Nowak, Matematyka dzisiaj (Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991), 102–103.

  Ponowne cytowanie tego samego źródła:

  Nowak, Matematyka dzisiaj, 109.

  • Nowak, Adam. Matematyka dzisiaj. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
  • Dwóch lub więcej autorów:
  • Adam Nowak, Anna Kowalska, Matematyka dzisiaj (Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991), 45.

  Ponowne cytowanie tego samego źródła:

  Nowak, Kowalska, Matematyka dzisiaj, 109.

  • Nowak, Adam, Anna Kowalska. Matematyka dzisiaj. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
  • Czterech lub więcej autorów, lista wszystkich autorów zamieszczana jest w bibliografii, w przypisie pojawia się tylko pierwszy autor z informacją: et al. (i in.):
  • Adam Nowak et al., Matematyka dzisiaj (Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991), 45.
  • Nowak, Adam, Anna Kowalska, Piotr Polak, Agnieszka B. Markowska. Matematyka dzisiaj. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
  • Tłumaczenie:
  • Adam Nowak, Matematyka dzisiaj, tłum. Anna Kowalska (Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991), 45–51.
  • Nowak, Adam. Matematyka dzisiaj. Tłum. Anna Kowalska. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
  • Redaktor/publikacja zbiorowa pod redakcją:
  • Anna Kowalska, red. Matematyka dzisiaj (Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991), 45.
  • Kowalska, Anna, red. Matematyka dzisiaj. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
  • Rozdział lub część książki:
  • Anna Kowalska, „Matematyka, która umyka”, w: Matematyka dzisiaj, Adam Nowak (Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991), 26.
  • Kowalska, Anna. „Matematyka, która umyka”. W: Matematyka dzisiaj, red. Adam Nowak, 25–34. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
  • Przedmowa, wprowadzenie lub podobna część książki
  • Adam Nowak, wstęp do Matematyka dzisiaj, Anna Kowalska (Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991), xi–xxxv.
  • Nowak, Adam. Wstęp do Matematyka dzisiaj, Anna Kowalska, xi–xxxv. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
  • Artykuł w wydrukowanym czasopiśmie:
  • Anna Kowalska, „Matematyka dzisiaj”, Przegląd Matematyczny 12 (2010): 202.
  • Kowalska, Anna. „Matematyka dzisiaj”. Przegląd Matematyczny 12 (2010): 201–245.
  • Artykuł w czasopiśmie online (podaje się identyfikator DOI, jeśli czasopismo ma DOI, gdy identyfikator jest niedostępny, należy podać adres URL):
  • Anna Kowalska, „Matematyka dzisiaj”, Przegląd Matematyczny 12 (2010): 202, dostęp 12.12.2012,

  DOI: 11.1187/456356.

  • Kowalska, Anna. „Matematyka dzisiaj”. Przegląd Matematyczny 12 (2010): 201–245. Dostęp 12.12.2012.

  DOI: 11.1187/456356.


 • Po przygotowaniu tekstu według powyższych wytycznych prosimy o sprawdzenie, czy zastosowany jest w nim jeden rodzaj czcionki (Times New Roman), zwłaszcza jeśli jakieś fragmenty tekstu (np. adresy stron www) zostały skopiowane z zewnętrznych źródeł (np. internet). Należy usunąć hiperłącza.
 • Razem z tekstem artykułu prosimy o przesłanie niezbędnych informacji dodatkowych w oddzielnym pliku:
 1. abstrakt w języku polskim i angielskim;
 2. słowa kluczowe po polsku i angielsku (3-5);
 3. tytuł artykułu w języku angielskim;
 4. bibliografia w stylu Chicago;
 5. krótki biogram autora zawierający rok urodzenia i adres e-mail (jeśli tekst był tłumaczony, tłumacz ma obowiązek przysłania biogramu autora),
 6. zgoda na opublikowanie adresu e-mail w wersji papierowej i elektronicznej czasopisma;
 7. oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest dziełem oryginalnym, które nie narusza żadnego z zapisów prawa autorskiego (prawa autorskie są wyraźnie określone zgodnie z ustawą – Prawo autorskie), w przypadku dwóch lub kilku autorów jednego artykułu, autorzy określają procentowo własny wkład autorski;
 8. oświadczenie o przeniesieniu niewyłącznych praw autorskich na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie artykułu na wszystkich polach eksploatacji;
 9. oświadczenie, że autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

 

UWAGA! Artykuły niezawierające wszystkich informacji dodatkowych nie będą kwalifikowane do procesu redakcyjnego.

 

Zapora ghostwriting

Ghostwriting jest to nieujawnienie nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, jako autora lub współautora pracy. Jest to również niewymienienie jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Przeciwieństwem tej postawy jest guest authorship (honorary authorship), czyli uwzględnienie konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację jest znikomy albo w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej i jako takie będą przez redakcję demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź czasopism). Z tego względu redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 

Materiały niezamówione

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, dokonywania skrótów w nadesłanych tekstach przed ich publikacją, a także do odmowy ich druku.

 

Prawo autorskie

Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim.

Formularz kontaktowy

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności