Produkt dodany do koszyka

Planowane numery

2022 / Romantyczne źródła komparatystyki

2022 / Romantyczne źródła komparatystyki

Tekstualia 2022, nr 1 (68)

W planowanym numerze chcielibyśmy zająć się analizą materiałów źródłowych i usystematyzowaniem wiedzy na temat początków komparatystyki literackiej jako dyscypliny naukowej rozwijającej się w Europie pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX w. Przedmiotem rozważań chcielibyśmy uczynić wkład, jaki w rozwój metodologii badań porównawczych wnieśli uczeni, filozofowie i poeci wywodzący się z różnych kręgów kulturowych oraz związani z rozmaitymi ośrodkami akademickimi. Myślenie komparatystyczne ma wiele wspólnego z ideami estetycznymi romantyzmu i okresu bezpośrednio go poprzedzającego. W odróżnieniu od tradycji klasycystycznej, odwołującej się do uniwersalnego modelu literatury i kultury antycznej, śródziemnomorskiej, fundamentalnymi wartościami w romantyzmie okazały się indywidualizm, regionalizm i różnorodność. Krytyczne porównywanie literatur uznawanych za odmienne, bo wywodzące się nie z jednej (starożytnej greckiej), lecz wielu różnorodnych tradycji ludowych (narodowych), stało się w związku z tym koniecznością, a także swoistym odzwierciedleniem nowoczesnego sposobu myślenia o sztuce, jej analizowania i interpretowania. Idee korespondencji i syntezy sztuk z kolei, formułowane m.in. przez Novalisa, a rozwijane przez Baudelaire’a, inspirowały do odkrywania i opisywania podobieństw i różnic nie tylko między nimi, lecz także między kodami komunikacyjnymi czy językami, którymi się one posługują.

Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie dla współczesnej komparatystyki mają jej romantyczne korzenie, chcielibyśmy objąć refleksją naukową osiągnięcia w tej dziedzinie np. Gottholda Ephraima Lessinga, Johanna Gottfrieda Herdera, Augusta Wilhelma Schlegla, Georga Wilhelma Friedricha Hegla, Abla-Françoisa Villemaina, Jana Kollára, Ludwika Osińskiego, Leona Borowskiego, Maurycego Mochnackiego, Adama Mickiewicza i in. Lista nazwisk pozostaje otwarta. Wśród podejmowanych tematów chcielibyśmy uwzględnić zagadnienie roli dziewiętnastowiecznej myśli komparatystycznej w rozwoju wiedzy o literaturach i kulturach poszczególnych narodów oraz w kształtowaniu teorii badań porównawczych w XX i XXI wieku.

            Redaktorzy prowadzący wydania: dr hab. Olaf Krysowski (prof. UW), dr hab. Żaneta Nalewajk

Termin nadsyłania artykułów: do 30 stycznia 2022

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności