Produkt dodany do koszyka

Planowane numery

2021 / Gatunki hybrydyczne w literaturze i sztuce

2021 / Gatunki hybrydyczne w literaturze i sztuce

Tekstualia 2021, nr 3 (66)

W numerze 3 (66) 2021 redakcja „Tekstualiów” chciałaby zaprosić do namysłu nad formami gatunków hybrydycznych w literaturze i sztuce. Interesować nas będzie status gatunków hybrydycznych w różnych formach szeroko rozumianej sztuki (malarstwie, rzeźbie, muzyce, kinematografii, teatrze, architekturze) oraz w literaturze (pisanej, mówionej, ale także w formach performansów czy też happeningów nastawionych na wykorzystanie różnych mediów i form przekazu). Ważnym polem refleksji badawczej okażą się sposoby wykorzystywania gatunków hybrydycznych w słowie pisanym, w literackich grach z konwencją gatunkową, a także w sztuce oralnej i w formach pozasłownego manifestowania tożsamości danego zjawiska. Sposoby opisu testowania pojemności znaczeniowej hybryd oraz ich komponentów w praktyce artystycznej prowadzą do pytania o status, granice i efekty różnorodnych pięter przetwarzania znaczenia hybrydyczności w celu uzyskania nowej jakości estetycznej, a co za tym idzie epistemologicznej, aksjologicznej i ontologicznej.

Patchworkowa (tu: mieszana, krzyżówkowa, o bardzo silnym stopniu skomplikowania i transformacji) struktura wypowiedzi artystycznych prowadzi niewątpliwie do pytań o charakter i możliwości łączenia różnorodnych pól tematycznych, konwencji wypowiedzi, znaków kultury, które – komunikując się ze sobą w obrębie nowej jakości artystycznej – wyznaczają jej nową rolę i określają jej nowy kształt. Stąd potrzeba nazwania tych nowych kształtów, form i nowych jakości na polach reagujących żywo na różnorodne bodźce – literatury i sztuki.

Numer poświęcony będzie dyskusji nad istotą hybrydy jako heterogenicznej jakości artystycznej, będącej efektem przetwarzania znanego zasobu form, będącej mutacją różnorodnych sposobów form gatunkowych tak, by tworzyła ona nową jakość artystyczną. W numerze znajdzie się też miejsce na refleksję teoretyczną dotyczącą dystynktywnych cech hybryd (jako typów tekstu, gatunków, form wypowiedzi, cech stylistycznych i retorycznych, a także sposobów reakcji na możliwości opisu świata). Istotą namysłu będą również różnego rodzaju krzyżówki form ujawniające proces przekraczania formy, a także między- i transdyscyplinarną refleksję dotyczącą zjawisk artystycznych niespójnych, nieodpowiadających sobie, o różnym stopniu nasilenia, o niełatwej do jednoznacznego zakwalifikowania i zdiagnozowania pod względem gatunkowym. Połączenia form znanych i nieznanych, nowo powstających narzucają bowiem konieczność określania ich statusu, próbę ich hierarchizacji w sztuce i literaturze oraz konieczność zastosowania odpowiedniego zestawu pojęć. Dlatego uważamy, że przygoda z nazywaniem hybryd i hybrydycznych światów możliwych i niemożliwych odsłoni również możliwości i niemożliwości języka opisu.

Redaktorzy prowadzący dr hab. Dawid Maria Osiński, Magdalena Ukrainets

Termin nadsyłania artykułów: do 30 czerwca 2021

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności