Item added to basket

Reviewers 2009–2023

Reviewers in 2023

 • Dr hab. Artur Duda (prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Jacek Fabiszak (prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie)
 • Dr hab. Paweł Stangret (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Dr hab. Paweł Tański (prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Marta Tomczok (prof. Uniwersytetu Śląskiego)
 • Dr hab. Marcin Wołk (prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Aleksander Wójtowicz (prof. Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej)

Reviewers in 2022

 • prof. dr hab. Małgorzata Czermińska-Książek emerytowany prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • dr hab. Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • dr hab. Andrzej Fabianowski, emerytowany prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr hab. Anita Jarzyna (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr hab. Elżbieta Kiślak, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich Polskie Akademii Nauk, Polska)
 • prof. dr hab. Olga Kubińska (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • prof. dr hab. Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 • dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • dr hab. Anna Sobieska, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich Polskie Akademii Nauk, Polska)
 • dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • dr hab. Anna Spólna, prof. UTH Radom (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska)
 • dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • dr hab. Bohdan Trocha, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • dr hab. Marcin Wołk , prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Reviewers in 2021

 • dr hab. Grzegorz Grochowski (prof. Instytutu Badań Literackich PAN)
 • dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Olga Kubińska (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Iwona Ndiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • dr hab. Ewa Rajewska (prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Anna Sobieska (prof. Instytutu Badań Literackich PAN)
 • dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Paweł Tański, (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Joanna Zajkowska (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Barbara Zwolińska (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Reviewers in 2020

 • prof. PhD Aurelian Bălăiţă (Narodowy Uniwersytet Sztuki George‘a Enescu, Rumunia)
 • prof. Robson Corrêa de Camargo (Federalny Uniwersytet Goiás, Portugalia)
 • prof. Ewa Chruściel (Colby-Sawyer College in New Hampshire, Stany Zjednoczone Ameryki)
 • PhD Csikai Zsuzsanna (Wydział Literatury i Kultury Angielskiej, Uniwersytet w Péczu, Węgry)
 • dr hab. prof. UO Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • PhD Gabriella Hartvig (Wydział Literatury i Kultury Angielskiej, Uniwersytet w Péczu, Węgry),
 • dr hab. prof. UAM Maciej Junkiert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu, Polska)
 • prof. Panayot Karagyozov (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)
 • dr hab. prof. UwB Elżbieta Konończuk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • prof. UG dr hab. Olga Kubińska (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • PhD Miklos Peti (Uniwersytet Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károliego, Węgry)
 • dr hab. Joanna Roszak (prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska)
 • dr hab, Mateusz Skucha (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • dr hab. Kamila Żyto (Uniwersytet Łódzki)

Reviewers in 2019

 • dr hab. prof. UAM Marek Kaźmierczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • dr hab. prof. UAM Rafal Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • professor Liviu Lutas (Linneus University, Szwecja)
 • prof. dr hab. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr hab. prof. KUL Małgorzata Łukaszuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • dr hab. prof. US Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • professor Marie-Laure Ryan (University of Colorado, USA)
 • PhD Niklas Salmose (Linnaeus University, Szwecja)
 • PhD Beate Schirrmacher (Linnaeus University, Szwecja)
 • dr hab. prof. UZ, Bohdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • dr hab. Irina Lappo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz (emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Ewa Chruściel (Associate Professor at Colby-Sawyer College in New Hampshire)
 • Panayot Karagyozov (professor at Sofi a University “St. Kliment Ohridski”)

 

Reviewers in 2018

 

Reviewers in 2017

 

Reviewers in 2016

 

 

Reviewers 2009-2022

 • prof. dr hab. Piotr Mitzner (UKSW)
 • prof. dr hab. David Malcolm (SWPS University)
 • prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (UW)
 • prof. dr hab. Marek Wilczyński (UG)
 • prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (UMCS)
 • prof. Humberto Ortega Villaseñor (University of Guadalajara)
 • prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz (UG)
 • prof. dr hab. Tomasz Wójcik (UW)
 • prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (UW)
 • Prof. Krzysztof Stępnik, UMCS
 • dr hab. Olaf Krysowski (prof. UW)
 • dr hab. Ewa Szczęsna (prof. UW)
 • dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim (prof. UG)
 • Dr hab. Marek Paryż, (prof. UW)
 • Dr hab. Joanna Kokot, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (PL)
 • dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik (prof. IBL PAN)
 • dr hab. Jan Kordys (prof. IBL PAN)
 • dr hab. Marek Kaźmierczak (prof. UAM)
 • dr hab. Mirosława Modrzewska (prof. UG)
 • dr hab. Dorota Kulczycka (prof. UZ)
 • dr hab. Marcin Wołk (UMK)
 • Dr hab. Elżbieta Winiecka (UAM)
 • dr hab. Jacek Gutorow (UO)
 • dr hab. Krzysztof Tkaczyk (UW)
 • Dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga (UMCS)
 • Dr hab. Paweł Stachura (UMCS)
 • dr Gabriela Jelito-Piechulik (UO)
 • Dr Alice Bell, Sheffi eld Hallam University (UK)
 • Dr hab. Justyna Bajda, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (PL)
 • Dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL)
 • Dr Neil Cohn, Tilburg University (NLD)
 • Dr hab. Małgorzata Gamrat, Uniwersytet Warszawski (PL)
 • Professor Raine Koskimaa , University of Jyvaskyla (FIN)
 • Dr hab. Marek Kochanowski, Uniwersytet w Białymstoku (PL)
 • Dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Łoboz, Uniwersytet Wrocławski (PL)
 • Dr hab. Piotr Michałowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego (US)
 • Dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (PL)
 • Dr Klaus Speidel, Universität Wien (AUT)
 • dr hab. Krzysztof Gajda, UAM
 • dr hab. Izolda Kiec, prof. UAM
 • dr hab. Olga Kubińska, prof. UG
 • dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM
 • prof. John Pier (University of Tours)
 • dr hab. Ewa Rajewska, UAM
 • prof. Marie-Laure Ryan (University of Colorado)
 • dr hab. Anna Sobieska, prof. IBL PAN
 • dr hab. prof. UAM Marek Kaźmierczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • dr hab. prof. UAM Rafal Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • professor Liviu Lutas (Linneus University, Szwecja)
 • prof. dr hab. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr hab. prof. KUL Małgorzata Łukaszuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • dr hab. prof. US Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • professor Marie-Laure Ryan (University of Colorado, USA)
 • PhD Niklas Salmose (Linnaeus University, Szwecja)
 • PhD Beate Schirrmacher (Linnaeus University, Szwecja)
 • dr hab. prof. UZ, Bohdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • dr hab. Irina Lappo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz (emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. PhD Aurelian Bălăiţă (Narodowy Uniwersytet Sztuki George‘a Enescu, Rumunia)
 • prof. Robson Corrêa de Camargo (Federalny Uniwersytet Goiás, Portugalia)
 • prof. Ewa Chruściel (Colby-Sawyer College in New Hampshire, Stany Zjednoczone Ameryki)
 • PhD Csikai Zsuzsanna (Wydział Literatury i Kultury Angielskiej, Uniwersytet w Péczu, Węgry)
 • dr hab. prof. UO Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • PhD Gabriella Hartvig (Wydział Literatury i Kultury Angielskiej, Uniwersytet w Péczu, Węgry),
 • dr hab. prof. UAM Maciej Junkiert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu, Polska)
 • prof. Panayot Karagyozov (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)
 • dr hab. prof. UwB Elżbieta Konończuk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • prof. UG dr hab. Olga Kubińska (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • PhD Miklos Peti (Uniwersytet Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károliego, Węgry)
 • dr hab. Joanna Roszak (prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska)
 • dr hab, Mateusz Skucha (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • dr hab. Kamila Żyto (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Grzegorz Grochowski (prof. Instytutu Badań Literackich PAN)
 • dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Olga Kubińska (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Iwona Ndiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • dr hab. Ewa Rajewska (prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Anna Sobieska (prof. Instytutu Badań Literackich PAN)
 • dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Paweł Tański, (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Joanna Zajkowska (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Barbara Zwolińska (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy