Produkt dodany do koszyka

Standardy etyki COPE

Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w  kwartalniku „Tekstualia. Palmipsesty Literackie Artystyczne Naukowe” są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

 

I. Zasady regulujące funkcjonowanie redakcji

 • Podczas prac redakcji stosowane są procedury gwarantujące optymalną jakość merytoryczną i edytorską prezentowanych w czasopiśmie artykułów naukowych.
 • Względy komercyjne nie rzutują na zapadające w redakcji decyzje dotyczące oceny zaproponowanych do publikacji materiałów.

 

II. Zasady obowiązujące autorów

 • Autorzy zaproponowanych do publikacji materiałów mają obowiązek gwarantowania pełnej oryginalności swoich tekstów.
 • Autorzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, dotyczącego tego, że przedłożony do publikacji tekst jest dziełem oryginalnym, które nie narusza żadnego z zapisów prawa autorskiego (Prawa autorskie są wyraźnie określone zgodnie z ustawą – Prawo autorskie.).
 • W przypadku dwóch lub kilku autorów jednego artykułu autorzy określają procentowo własny wkład autorski.
 • Autor winien złożyć oświadczenie o przeniesieniu niewyłącznych praw autorskich na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie artykułu na wszystkich polach eksploatacji.
 • Autor winien złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

 

III. Zasady regulujące proces recenzyjny

 • Teksty naukowe przekazane przez autorów do publikacji w kwartalniku „Tekstualia. Palimpsesty Literackie, Artystyczne, Naukowe” podlegają procedurze recenzenckiej (vide https://tekstualia.pl/pl/opismie/zasady).
 • Procedura recenzencka wyżej wymienionych tekstów jest dwustopniowa.
 • Na procedurę recenzencką składają się: opiniowanie przez minimum dwóch członków zespołu redakcyjnego oraz recenzowanie zewnętrzne.
 • Pozytywna opinia na temat artykułu sformułowana przez minimum dwóch członków zespołu recenzenckiego wewnętrznej skutkuje przekazaniem tekstu do recenzji zewnętrznych.
 • Każdy tekst naukowy podczas zewnętrznej procedury recenzenckiej oceniany jest przez dwóch niezależnych recenzentów w trybie „double-blind peer review”.
 • Recenzenci zobowiązani są do zachowania obiektywności, a także do zawarcia w treści własnej recenzji argumentacji uzasadniającej przedstawioną ocenę danego artykułu.
 • Recenzenci winni dysponować wiedzą niezbędną do adekwatnej oceny danego artykułu.
 • Podjęte podczas procesu recenzyjnego decyzje zachowują klauzulę poufności

 

IV . Zasady regulujące proces wydawniczy

 • Obowiązkiem redakcji i wydawcy jest ochrona danych osobowych.
 • Podczas procesu wydawniczego zachowywane są normy etyczne i intelektualne.
 • Zachowana zostaje integralność zapisów naukowych i standardów edytorskich.

 

V. Zasady regulujące praktyki antyplagiatowe

 • Redakcja używa wszelkich możliwych środków do wykrywania plagiatów. 
 • Redakcja sprzeciwia się i przeciwdziała zjawiskom „ghostwritingu” i „guest authorship” (vide https://tekstualia.pl/pl/opismie/instrukcje).

 

Szczegółowe zasady dotyczące zasad etyki publikacji stosowanych w czasopiśmie dostępne są na stronie Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committe of Publication Ethics) tutaj >

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności