Produkt dodany do koszyka

Zasady recenzowania publikacji

Zgodnie z wytycznymi z komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.06.2015 w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych "Tekstualia" stosują następujące zasady recenzowania nadesłanych artykułów naukowych:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 4. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
 6. W czasopiśmie są publikowane podane przez autorów informacje na temat źródeł finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
 7. Redakcja "Tekstualiów" stosuje zaporę ghostwriting.

 

Recenzenci poszczególnych numerów stosują następujące kryteria oceny nadesłanych artykułów:

 • zgodność artykułu z tematem numeru
 • innowacyjność prezentowanych w artykule badań naukowych
 • oryginalność uzyskanych wyników badań
 • znajomość stanu badań
 • świadomość metodologiczna
 • poprawność logiczna wywodu
 • przejrzysta kompozycja artykułu
 • naukowy styl tekstu.

 

Tekstualia - Formularz recenzji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności