Produkt dodany do koszyka

Recenzenci

Lista recenzentów w latach 2009–2023

 

 • prof. dr hab. Piotr Mitzner (UKSW)
 • prof. dr hab. David Malcolm (UG)
 • prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (UW)
 • prof. dr hab. Marek Wilczyński (UG)
 • prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (UMCS)
 • prof. Humberto Ortega Villaseñor (University of Guadalajara)
 • prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz (UG)
 • prof. dr hab. Tomasz Wójcik (UW)
 • prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz (UW)
 • dr hab. Olaf Krysowski (prof. UW)
 • dr hab. Ewa Szczęsna (prof. UW)
 • dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim (prof. UG)
 • dr hab. Marek Paryż (prof. UW)
 • dr hab. Joanna Kokot (prof. UWM)
 • dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik (prof. IBL PAN)
 • dr hab. Jan Kordys (prof. IBL PAN)
 • dr hab. Marek Kaźmierczak (prof. UAM)
 • dr hab. Mirosława Modrzewska (prof. UG)
 • dr hab. Dorota Kulczycka (prof. UZ)
 • dr hab. Marcin Wołk (UMK)
 • dr hab. Elżbieta Winiecka (UAM)
 • dr hab. Jacek Gutorow (UO)
 • dr hab. Krzysztof Tkaczyk (UW)
 • dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga (UMCS)
 • dr hab. Paweł Stachura (UMCS)
 • dr Gabriela Jelito-Piechulik (UO)
 • Dr Alice Bell, Sheffi eld Hallam University (UK)
 • Dr hab. Justyna Bajda, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (PL)
 • Dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL)
 • Dr Neil Cohn, Tilburg University (NLD)
 • Dr hab. Małgorzata Gamrat, Uniwersytet Warszawski (PL)
 • Dr hab. Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski, PL)
 • Professor Raine Koskimaa , University of Jyvaskyla (FIN)
 • Dr hab. Marek Kochanowski, Uniwersytet w Białymstoku (PL)
 • Dr hab. Joanna Kokot, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (PL)
 • Dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Łoboz, Uniwersytet Wrocławski (PL)
 • Dr hab. Piotr Michałowski, prof. Uniwersytetu Śląskiego (UŚ)
 • Dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (PL)
 • Dr Klaus Speidel, Universität Wien (AUT)
 • dr hab. Krzysztof Gajda, UAM
 • dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO
 • dr hab. Izolda Kiec, prof. UAM
 • dr hab. Olga Kubińska, prof. UG
 • dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM
 • prof. John Pier (University of Tours)
 • dr hab. Ewa Rajewska, UAM
 • prof. Marie-Laure Ryan (University of Colorado)
 • dr hab. Anna Sobieska, prof. IBL PAN
 • dr hab. Marcin Wołk, UMK
 • dr hab. prof. UAM Marek Kaźmierczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • dr hab. prof. UAM Rafal Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • professor Liviu Lutas (Linneus University, Szwecja)
 • prof. dr hab. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr hab. prof. KUL Małgorzata Łukaszuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • dr hab. prof. US Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • professor Marie-Laure Ryan (University of Colorado, USA)
 • PhD Niklas Salmose (Linnaeus University, Szwecja)
 • PhD Beate Schirrmacher (Linnaeus University, Szwecja)
 • dr hab. prof. UZ, Bohdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • dr hab. Irina Lappo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz (emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. PhD Aurelian Bălăiţă (Narodowy Uniwersytet Sztuki George‘a Enescu, Rumunia)
 • prof. Robson Corrêa de Camargo (Federalny Uniwersytet Goiás, Portugalia)
 • prof. Ewa Chruściel (Colby-Sawyer College in New Hampshire, Stany Zjednoczone Ameryki)
 • PhD Csikai Zsuzsanna (Wydział Literatury i Kultury Angielskiej, Uniwersytet w Péczu, Węgry)
 • dr hab. prof. UO Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • PhD Gabriella Hartvig (Wydział Literatury i Kultury Angielskiej, Uniwersytet w Péczu, Węgry),
 • dr hab. prof. UAM Maciej Junkiert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu, Polska)
 • prof. Panayot Karagyozov (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)
 • dr hab. prof. UwB Elżbieta Konończuk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • prof. UG dr hab. Olga Kubińska (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • PhD Miklos Peti (Uniwersytet Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károliego, Węgry)
 • dr hab. Joanna Roszak (prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska)
 • dr hab, Mateusz Skucha (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • dr hab. Kamila Żyto (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Grzegorz Grochowski (prof. Instytutu Badań Literackich PAN)
 • dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Olga Kubińska (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Iwona Ndiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • dr hab. Ewa Rajewska (prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Anna Sobieska (prof. Instytutu Badań Literackich PAN)
 • dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Paweł Tański, (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Joanna Zajkowska (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Barbara Zwolińska (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Recenzenci w 2023 roku

 • Dr hab. Artur Duda (prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Jacek Fabiszak (prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie)
 • Dr hab. Paweł Stangret (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Dr hab. Paweł Tański (prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Marta Tomczok (prof. Uniwersytetu Śląskiego)
 • Dr hab. Marcin Wołk (prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Aleksander Wójtowicz (prof. Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej)

Recenzenci w 2022 r.

 • prof. dr hab. Małgorzata Czermińska-Książek emerytowany prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • dr hab. Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • dr hab. Andrzej Fabianowski, emerytowany prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • dr hab. Anita Jarzyna (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • dr hab. Elżbieta Kiślak, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich Polskie Akademii Nauk, Polska)
 • prof. dr hab. Olga Kubińska (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • prof. dr hab. Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 • dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • dr hab. Anna Sobieska, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich Polskie Akademii Nauk, Polska)
 • dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • dr hab. Anna Spólna, prof. UTH Radom (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska)
 • dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • dr hab. Bohdan Trocha, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • dr hab. Marcin Wołk , prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

Recenzenci w 2021 r.

 • dr hab. Grzegorz Grochowski (prof. Instytutu Badań Literackich PAN)
 • dr hab. Dorota Korwin-Piotrowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Olga Kubińska (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Iwona Ndiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • dr hab. Ewa Rajewska (prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Anna Sobieska (prof. Instytutu Badań Literackich PAN)
 • dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Paweł Tański, (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Joanna Zajkowska (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Barbara Zwolińska (prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

Recenzenci w 2020 roku

 • prof. PhD Aurelian Bălăiţă (Narodowy Uniwersytet Sztuki George‘a Enescu, Rumunia)
 • prof. Robson Corrêa de Camargo (Federalny Uniwersytet Goiás, Portugalia)
 • prof. Ewa Chruściel (Colby-Sawyer College in New Hampshire, Stany Zjednoczone Ameryki)
 • PhD Csikai Zsuzsanna (Wydział Literatury i Kultury Angielskiej, Uniwersytet w Péczu, Węgry)
 • dr hab. prof. UO Marek Dybizbański (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • PhD Gabriella Hartvig (Wydział Literatury i Kultury Angielskiej, Uniwersytet w Péczu, Węgry),
 • dr hab. prof. UAM Maciej Junkiert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu, Polska)
 • prof. Panayot Karagyozov (Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria)
 • dr hab. prof. UwB Elżbieta Konończuk (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • prof. UG dr hab. Olga Kubińska (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • PhD Miklos Peti (Uniwersytet Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károliego, Węgry)
 • dr hab. Joanna Roszak (prof. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska)
 • dr hab, Mateusz Skucha (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • prof. ucz. dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • dr hab. Kamila Żyto (Uniwersytet Łódzki)

Recenzenci w 2019 roku

 • dr hab. prof. UAM Marek Kaźmierczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • dr hab. prof. UAM Rafal Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • professor Liviu Lutas (Linneus University, Szwecja)
 • prof. dr hab. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • dr hab. prof. KUL Małgorzata Łukaszuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • dr hab. prof. US Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. UR Przemysław Paczkowski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • professor Marie-Laure Ryan (University of Colorado, USA)
 • PhD Niklas Salmose (Linnaeus University, Szwecja)
 • PhD Beate Schirrmacher (Linnaeus University, Szwecja)
 • dr hab. prof. UZ, Bohdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • dr hab. Irina Lappo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz (emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Ewa Chruściel (Associate Professor at Colby-Sawyer College in New Hampshire)
 • Panayot Karagyozov (professor at Sofi a University “St. Kliment Ohridski”)

 

Recenzenci w 2018 roku

 • dr hab. Krzysztof Gajda, UAM
 • dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO
 • dr hab. Izolda Kiec, prof. UAM
 • dr hab. Olga Kubińska, prof. UG
 • dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM
 • prof. John Pier (University of Tours)
 • dr hab. Ewa Rajewska, UAM
 • prof. Marie-Laure Ryan (University of Colorado)
 • dr hab. Anna Sobieska, prof. IBL PAN
 • dr hab. Marcin Wołk, UMK

Recenzenci w 2017 roku

 • Dr Alice Bell, Sheffi eld Hallam University (UK)

 • Dr hab. Justyna Bajda, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (PL)

 • Dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL)

 • Dr Neil Cohn, Tilburg University (NLD)

 • Dr hab. Małgorzata Gamrat, Uniwersytet Warszawski (PL)

 • Dr hab. Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski, PL)

 • Professor Raine Koskimaa , University of Jyvaskyla (FIN)

 • Dr hab. Marek Kochanowski, Uniwersytet w Białymstoku (PL)

 • Dr hab. Joanna Kokot, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (PL)

 • Dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)

 • Prof. dr hab. Małgorzata Łoboz, Uniwersytet Wrocławski (PL)

 • Dr hab. Piotr Michałowski, prof. Uniwersytetu Śląskiego (UŚ)

 • Dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (PL)

 • Dr Klaus Speidel, Universität Wien (AUT)

 

Recenzenci w 2016 roku:

 • Dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga UMCS

 • Dr hab. Elżbieta Winiecka UAM w Poznaniu

 • Prof. Krzysztof Stępnik UMCS

 • Dr hab. Jacek Gutorow Uniwersytet Opolski

 • Dr hab. Paweł Stachura UAM

 • Dr hab. Joanna Kokot, prof. UWM

 • Dr hab. Marek Paryż UW

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności