Produkt dodany do koszyka

Deklaracja dostępności

Oświadczenie dot. dostępności cyfrowej witryny internetowej Domu Kultury Śródmieście www.tekstualia.pl

Dom Kultury Śródmieście (dalej: DKŚ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tekstualia.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-20-01.

Stan na dzień 2020-10-21:
Trwają prace dotyczące dostosowania strony internetowej do aktualnych wytycznych WCAG 2.1. Planowany termin zakończenia prac 2020-12-31.

 

Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą

W kwietniu 2020 r. DKŚ – wydawca kwartalnika „Tekstualia” – przeprowadził audyt dostępności serwisu www.tekstualia.pl. Wykonawca audytu: Fundacja Integracja w Warszawie; raport końcowy z dnia: 14.04.2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli witryna uzyskała ocenę poziomu dostępności: 68,75%. W ramach audytu przebadano 48 sukcesów, z których w 33 nie zauważono błędów, a w 15 odnotowano błędy wymagające poprawienia. Zgodnie z oceną audytora:

Przeprowadzone badania wykazały, że serwis internetowy „Tekstualia” został wykonany dość starannie. Jednak nie udało się uniknąć szeregu błędów związanych z dostępnością dla osób niepełnosprawnych. Tym samym nie można uznać go przyjaznym dla użytkowników z niepełnosprawnościami.

 

Pobierz plik PDF i zobacz:

→ Końcowy wynik badań – tabela zbiorcza spełnienia wymogów WCAG 2.1 serwisu www.tekstualia.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.tekstualia.pl jest tylko częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej; niespójna nawigacja
 • niepoprawna konstrukcja niektórych tytułów stron i ścieżki okruszków
 • niepoprawne justowanie tekstu w niektórych artykułach na stronie
 • brak napisów i audiodeskrypcji dla filmów publikowanych na tekstualia.pl (w dziale → Galeria) za pośrednictwem platformy YouTube
 • brak dostępności cyfrowej części plików (szczególnie opublikowanych na stronie przed wejściem w życie przedmiotowej ustawy)
 • niedostępność z poziomu obsługi klawiaturą i brak wizualizacji fokusa takich elementów: wyszukiwarka, wysoki kontrast, zaloguj się, załóż konto
 • brak w treści artykułów linku „Przejdź do treści” (tzw. skip link)
 • brak etykiet i informacji oraz sugestii korekty błędów w formularzach, w szczególności w działach → Kontakt→ Rejestracja
 • słaba widoczność i brak wizualizacji fokusa
 • brak systemowego ostrzeżenia na temat otwierania linków w nowych oknach przeglądarki (dot. części elementów i artykułów na stronie)

 

Powody wyłączenia:

Część plików graficznych, multimedialnych i dokumentów (PDF, DOC) została opublikowana w serwisie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (serwis zawiera dużą część archiwalnych wpisów – również zaimportowanych z poprzedniej wersji serwisu).

 

Deklaracja na temat wdrożenia zmian
 (stan na dzień 2020-10-21)

Po przeprowadzonym audycie strony internetowej www.tekstualia.pl przez niezależnego eksperta działającego w imieniu Fundacji Integracja DKŚ podjął kroki mające na celu wdrożenie szczegółowych rekomendacji audytora serwisu, ujętych w raporcie po audycie strony www.tekstualia.pl, które mają na celu przystosowanie serwisu dla osób o szczególnych potrzebach i wdrożenie obowiązujących wytycznych WCAG 2.1. Ambicją DKŚ jest ostateczne poprawienie wszystkich błędów wyszczególnionych w raporcie dostępności serwisu do końca roku 2020. Wiele z tych procesów wymaga jednak sporych nakładów pracy autora i wykonawcy serwisu, opublikowanego przed wejściem w życie ustawy, dlatego wszystkich zainteresowanych serdecznie prosimy o cierpliwość.

 

Obsługa, kompatybilność i wygląd serwisu

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i klawiatury (tabulacja). Niektóre przyciski i funkcje, takie jak m.in.: wyszukiwarka, wysoki kontrast, zaloguj się, załóż konto, przycisk wyślij w formularzu kontaktowym nie są dostępne z klawiatury. Wyżej wymieniony problem jest w trakcie naprawiania, w związku z trwającymi pracami dotyczącymi dostosowania strony internetowej do aktualnych wytycznych WCAG 2.1.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełącznik trybu wysokiego kontrastu. W serwisie nie są stosowane jednoznakowe skróty klawiaturowe.

Strona internetowa www.tekstualia.pl jest serwisem responsywnym, opracowanym w taki sposób, by można go było także wygodnie przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety (serwis automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego).

 

Dane kontaktowe, informacje i wnioski o dostępność

Właścicielem serwisu www.tekstualia.pl jest Dom Kultury Śródmieście z siedzibą główną w Warszawie (00-375) przy ul. Smolnej 9, będący samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy, wpisaną pod nr 50 do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy. Kontakt do sekretariatu (czynny: pn – pt,  9.00–16.00): tel.: 22 826 25 86, e-mail: biuro@dks.art.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Łukaszem Piętą, lukasz.pieta@dks.art.pl (odpowiedź mailowa: pn – pt, 9.00–16.00). Można także zadzwonić na numer telefonu 22 826 25 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia jej dostępności. DKŚ dołoży wszelkich starań, aby wszelkie wnioski zostały rozpatrzone i spełnione jak najszybciej.

 

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny serwisu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-21 na podstawie przeprowadzonego na zlecenie Domu Kultury Śródmieście audytu serwisu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności