(1956), absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, literaturoznawca. Obecnie profesor nadzwyczajny w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się głównie literaturą angielską przełomu XIX i XX wieku. Opublikowała między innymi książki Takie sobie "bajeczki". Gry z czytelnikiem w nowelistyce Rudyarda Kiplinga (1993), Arthura Conan Doyle'a (Kronikarz z Baker Street. Strategie narracyjne w utworach Arthura Conan Doyle'a o Sherlocku Holmesie (1999), a także zbiór studiów This Rough Magic (2004), poświęcony angielskiej prozie popularnej. Obecnie na druk czeka książka W świetle gazowych latarni. O angielskiej prozie "gotyckiej" przełomu XIX i XX wieku. Jej publikacje obejmują także zagadnienia związane z twórczością dwudziestowiecznych dramaturgów angielskich (W.B. Yeats, T. Stoppard), J.R.R. Tolkiena, modernistów (K. Mansfield), a także z przekładem utworów literackich. Jest również tłumaczem licznych opracowań na temat twórczości J.R.R. Tolkiena (między innymi Drogi do Śródziemia Toma Stopparda.

Artykuły