poetka, eseistka, krytyk literacki, profesor tytularny w zakresie literaturoznawstwa, członek Komisji historycznoliterackiej PAN, Towarzystwa Naukowego KUL, CKiD, Pen Clubu oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pracuje w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; Stale współpracuje z miesięcznikiem literackim „Topos” oraz z kwartalnikiem „Życie duchowe” i Przeglądem Powszechnym. Autorka ponad 300 artykułów i 12 książek. Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, czeski i hebrajski. Opublikowała między innymi Poezja wymiaru sancrum (Lublin 1992), Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej (Kraków 1993), Zakorzenienia Anny Kamieńskiej (Kraków 1997), Tropy sacrum w literaturze XX wieku (Bydgoszcz 2001), O książkach, które pomagają być (Kraków 2004), Czytanie sacrum (Kraków–Rzym 2008) oraz tomy wierszy: Człowiek rośnie w Ciszy (Kraków 1992), Wyrwane z przestrzeni (Kraków 1996), Niebo w czerni (Bydgoszcz 2000), Jerozolima została zburzona (Kraków 2004), Wiersze: Pierwsze (Poznań 2008).

Esej