(1984) w 2003 roku rozpoczęła studiować filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie w 2007 roku uzyskała przeniesienie na Polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie otrzymała tytuł magistra; obecnie jest doktorantką I roku Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Polonistyki Stosowanej. Publikowała w „Czasie Kultury”, „Pro Arte”, „Nowych Książkach” oraz „Wieku Oświecenia”.

Artykuły