(1934-2017), anglista, emerytowany profesor zwyczajny, były kierownik Zakładu Badań Literackich Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego, autor między innymi książek: Kreacje świata sensów. Szkice o współczesnej powieści angielskiej (1975); Fantastyka. Utopia. Science Fiction. Ze studiów nad rozwojem gatunków (1980); O nowelach Conrada. Interpretacje (1984); Konstrukcja i sens. Szkice o angielskich tekstach poetyckich (1992); System i funkcja. Ustalenia metodologiczne i propozycje teoretycznoliterackie (1999); Born of the Fantastic (2004). Ponadto autor tomiku poetyckiego Doświadczenia (2006).

Artykuły

Poezja

Proza

Sylwa literaturoznawcza

Recenzje