(1965) doktorant w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się kategorią autobiografizmu w powojennej prozie polskiej; publikował w „LiteRacjach” (na łamach tego pisma debiutował jako poeta), „Pamiętniku Literackim” oraz książkach zbiorowych.

Artykuły

Poezja