Produkt dodany do koszyka

Wydarzenia

„Edytorstwo jako historia literatury” – zapraszamy do lektury!

18.11.2019

OGŁOSZENIA

„Edytorstwo jako historia literatury” – zapraszamy do lektury!

Tomasz Chachulski, „Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku”, Warszawa 2019, s. 384. Wydawnictwo Naukowe UKSW / Wydawnictwo IBL 

„Zbiór studiów podzielonych na trzy części: szukanie kształtu, szukanie sensów, szukanie źródeł. Pierwsza część, tytułowa, poświęcona została problematyce edytorskiej – zadaniom edytorstwa naukowego we współczesnej nauce o literaturze, praktyce edytorskiej oraz interpunkcyjnym eksperymentom poetów czasów oświecenia. Część druga gromadzi studia interpretacyjne. Autor pisze o wierszach Ignacego Krasickiego, Adama Naruszewicza, Franciszka Dionizego Kniaźnina, o Sofijówce Stanisława Trembeckiego, prozie Stanisława Kostki Potockiego, o oświeceniowych inspiracjach jednego z wczesnych wierszy Adama Mickiewicza – a także o roli, jaką odegrał Stanisław August w kształtowaniu środowiska literackiego oświeceniowej Warszawy.
W wymienionych interpretacjach kryje się próba odnalezienia w literaturze oświeceniowej utworów ważnych nie tylko dla epoki, ale istotnych w czytelniczym doświadczeniu w ogóle. Krasicki jest tu autorem wiersza będącego kontynuacją wielkiej poezji metafizycznej XVII wieku, Naruszewicz – wierszy o czasie i zegarkach, bardziej przypominających rokokowe zabawy literackie niż klasycystyczne ody, Kniaźnin – przejmujących wierszy o lęku w obliczu nadchodzącej śmierci. Wielokrotnie w tych analizach powraca motyw ogrodu – pięknej i szczęśliwej przestrzeni kultury, wyłączonej z oddziaływania zła świata, uniwersum zamieszkałego przez poetów i ich czytelników.
Część ostatnia opisuje problemy związane ze sposobem obecności Biblii w poezji polskiego oświecenia. Autor zastanawia się nad fenomenem braku powszechnego oddziaływania tekstu biblijnego w jego autentycznej postaci w XVIII wieku i wiąże ten fakt z niechęcią poetów oświecenia do opisów dramatycznych sytuacji egzystencjalnych, z unikaniem języka mocnego, pełnego wyrazu, tak mocno zakorzenionego w tradycji biblijnej, wyraziście obecnej w literaturze poprzednich epok”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności