Tekstualia Teksty Sylwetki Wydarzenia literackie Index Plus Numery online Dom Kultury Śródmieście
Tekstualia o Tekstualiach Bieżący numer Strona główna Archiwum Prenumerata Współpraca Kontakt Galeria zdjęć Galeria art Galeria audio O nas
Partnerzy:


Polecane strony:Sylwetki

A    Á    B    C    Č    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    
M    N    O    Ø    P    R    Š    S    Ś    T    U    V    W    Y    Z    
Ž    Ż    


Nalewajk-Turecka Żaneta

urodzona w Ostrołęce, literaturoznawca z wykształcenia i zamiłowania, animatorka kultury i życia naukowego. Debiutowała na łamach ostrołęckiej „Pracowni”. Współzałożycielka i redaktor naczelny (od 2005 roku) kwartalnika „Tekstualia”. Obroniła pracę doktorską w 2008 roku na Wydziale Polonistyki UW. Od 2009 roku polska koordynatorka projektu wymiany przekładów w ramach projektu „Review within Review” („Czasopismo w czasopiśmie”). Jest autorką monografii W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza (Gdańsk 2010) oraz współredaktorem (razem z Edwardem Kasperskim) książek zbiorowych Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji (i nie tylko) (2009), Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator (2010), redaktorka tomu Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji (2011), Romantyzm Drugiej Wielkiej Emigracji (2012, przy współpracy Magdy Nabiałek, Magdaleny Mips i Joanny Jastrzębskiej), współredaktor i edytor tomu Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku (przy współpracy Magdaleny Mips, Warszawa 2013), a także Rytm twórczego życia. Jubileuszowe rozmowy o literaturze (wspólnie z Iwoną Smolką i zespołem redakcyjnym kwartalnika „Tekstualia”, Gdańsk 2013). Pracuje w Zakładzie Komparatystyki na Wydziale Polonistyki UW. Publikowała liczne artykuły w tomach zbiorowych oraz w czasopismach. Jej teksty tłumaczone były na języki angielski, ukraiński, bułgarski, czeski, słoweński i serbski. Od 2013 roku jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej.

Teksty tego autora:

Antropologia i literatura. Warianty nazewnicze, 2 (13) 2008

Całość postulowana - całość niemożliwa, 2 2005

Ciało jako metafora epistemologiczna modernizmu, 2 (5) 2006

Czas utracony? O kondycji historii literatury, 3 (22) 2010

Czy awangarda jest jeszcze możliwa? Aporie, echa, innowacje, 3 (18) 2009   [SUMMARY]

Filozofia literatury. Filozofia w literaturze, 3 (10) 2007

Folklor i literatura. Problemy, pytania, przypomnienia, 2 (21) 2010

Inicjacja w doświadczenie czasu – groteskowe piekło natury. Wij Gogola jako kontekst literacki Wiedźmy Bolesława Leśmiana, 2 (29) 2012   [SUMMARY]

Ironia jako alternatywa rozpaczy. Krytyka kultury w "Sprawozdaniu dla Akademii" Franza Kafki, 3 (14) 2008

Komparatystyka: od dyskursu kryzysowego do programów badawczych, 4 (31) 2012

Kubizm w poezji Mirona Białoszewskiego. Stylizacja czy diagnoza procesów poznawczych?, 3 (18) 2009   [SUMMARY]

Literatura - literaturoznawstwo - filozofia. Problemy relacji, języków, komunikacji, 3 (10) 2007

Materia tożsamości - tożsamość materii. O postaci literackiej w prozie Brunona Schulza, 1 (8) 2007

Metafikcja jako afirmacja wielorakości, 4 (7) 2006

Metafizyka w poezji najnowszej. Formy (nie)obecności, 2 (25) 2011   [SUMMARY]

Metodycznie wyjść z kryzysu, 4 (15) 2008

Między wierszem, happeningiem i performance’em. „Poezja destatyczna” Jiříego Kolářa, 3 (26) 2011   [SUMMARY]

Międzymorze? Europa Środkowo-Wschodnia? Mitteleuropa? Europa Środkowa? – palimpsest idei, 1 (12) 2008

Nieepicki model prozy po 1989 roku wobec problemu mimesis, 3 (6) 2006

Nowe szaty Kaina. Problematyka graniczna jako perspektywa poznawcza w Obcym Alberta Camusa i Kainie. Opowiadaniu egzystencjalnym Bohumila Hrabala, 1 (24) 2011   [SUMMARY]

Nowele Poego w przekładach Bolesława Leśmiana. Źródła, inspiracje, repliki, 1 (16) 2009   [SUMMARY]

O 'Tekstualiach', 1 2005

O Edgarze Allanie Poem - w dwusetną rocznicę urodzin, 1 (16) 2009

O Franzu Kafce raz jeszcze, 3 (14) 2008

Obojętność i wartości, 3 2005

Obrazy ciała, 1 (8) 2007

Perspektywizm jako problem perspektywiczny, 2 (5) 2006

Poezja najnowsza i metafizyka, 2 (25) 2011

Postaci czasu – czas postaci. Kategorie temporalne w wybranych utworach Samuela Becketta, 1 (20) 2010   [SUMMARY]

Problematyka kontekstów i metod badań w komparatystyce, 4 (31) 2012   [SUMMARY]

Projekt transgresji. Zmiana rozumienia pojęcia kultury a somatyzacja świata przedstawionego w "Pamiętniku z okresu dojrzewania" Witolda Gombrowicza, 1 (4) 2006

Projekt wieloznaczności. Zmiana rozumienia pojęcia poznania a strategie narracyjne w "Kosmosie" Witolda Gombrowicza, 4 (7) 2006

Przestrzeń spotkania II: serbski „Akt” w „Tekstualiach”, 1 (24) 2011

Przestrzeń spotkania III: czeski „Protimluv” w „Tekstualiach”, 4 (27) 2011

Przestrzeń spotkania III: czeski „Protimluv” w „Tekstualiach”, 4 (27) 2011

Przestrzeń spotkania IV. Słoweńska „Apokalipsa” w „Tekstualiach”, 3 (30) 2012

Przestrzeń spotkania V – węgierski „Jelenkor” w „Tekstualiach”, 3 (34) 2013

Przestrzeń spotkania: „Romboid” w „Tekstualiach”, 4 (19) 2009

Przestrzenie obcości w poezji Mariusza Appela, 2 (13) 2008

Punkty widzenia na punkt widzenia (Grzegorz Godlewski, Jacek Migasiński, Tadeusz Szawiel), 2 (5) 2006

Radio – teatr – literatura. Rozmowa z Jerzym Limonem, 1 (32) 2013

Skażony apokryf, tysiączna kopia? Wieloznaczność i palimpsestowość w opowiadaniach Brunona Schulza, 1 2005

Słowo o słowie, 1 (4) 2006

Sprawa Gombrowicza a sprawa polska, 2 (9) 2007

Strategie w poezji, strategie dla poezji, 2 (17) 2009

Wiedza i wiara, 4 (11) 2007

Wokół teorii literatury, 4 (35) 2013

Wotum zaufania. O celach i funkcjach historii literatury, 3 (22) 2010   [SUMMARY]

Wymiary mimesis, 3 (6) 2006

Związki twórczości Bolesława Leśmiana z folklorem i kulturą Ukrainy, 2 (21) 2010   [SUMMARY]

Teksty INDEX PLUS tego autora:

A Vote of Confidence: On the Aims and Functions of Literary History, "Tekstualia" (2007-2012) in English - a Special Selection of Articles

From the editors of Tekstualia, "Tekstualia" (2007-2012) in English - a Special Selection of Articles

Literature – Literary Studies – Philosophy: Problems of Relation, Languages, and Communication, "Tekstualia" (2007-2012) in English - a Special Selection of Articles

Problems of Contexts and Research Methods in Comparative Studies, "Tekstualia" (2007-2012) in English - a Special Selection of Articles

The Body as an Epistemological Metaphor of Modernism, "Tekstualia" (2007-2012) in English - a Special Selection of Articles

Teksty tego autora (Varia online):

Schulzowskie relacje transtekstualne i kontekstowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku, 2013-12-15

Bieżący numer Bieżący numer Miejsca sprzedaży Statystyki Wyszukiwarka Varia
statystyka
Wydawca Tekstualiów, Dom Kultury Śródmieście Dom Kultury Śródmieście Patronat honorowy Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. dra hab. Stanisława Dubisza
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Zrealizowano w latach 2006-2010, 2012 i 2013 w ramach Programu Operacyjnego "Literatura i Czytelnictwo" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury