Interkulturowość, 4 (51) 2017

 

Cały numer do pobrania: http://www.tekstualia.pl/images/ArchiwumNumerow/51_4_2017/tekstualia045117_tekst.pdf

 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

ARTYKUŁY

 

ROZMOWY

 

LESYLWA

 

POEZJA

 

PROZA

 

KOLUMBICJE

 

TŁUMACZENIA

 

SZKIC O POEZJI

 

VARIA

 

RECENZJA