„TEKSTUALIA” 2015, nr 4 (43)

TEMAT NUMERU:

NARRATOLOGIA TRANSMEDIALNA

ARTYKUŁ WSTĘPNY

ROZMOWA

ARTYKUŁY

JUBILEUSZ

TŁUMACZENIA

LESYLWA

PROZA

POEZJA

ESEJ