Śmiech i czarny humor w literaturze najnowszej, nr 4 (39) 2014

Spis treści

Artykuł wstępny:

Artykuły:

Tłumaczenie:

Le-sylwa:

Proza:

Poezja:

Rozmowa:

Recenzje:

Varia:

Agnieszka Włoczewska, Egzystencjalizm Kierkegaarda w dramatach Sartre’a. Dialog filozofii i teatru