Stan teorii literatury. Teoria przeciw tekstom - teksty przeciw teorii, nr 4 (35) 2013

W centrum rozważań postanowiliśmy postawić problem zmieniających się kierunków i/lub mód teoretycznoliterackich, które w zależności od dominujących współcześnie – nie zawsze nowych – tendencji (dekonstrukcja, psychoanaliza, krytyka feministyczna, badania postkolonialne, studia kulturowe itd.) w innej optyce stawiają problem tekstu literackiego, jego autora, odbiorcy oraz podstawowych wyznaczników tekstowości/literackości. Tak sprofilowana refleksja pozwoliła unaocznić konsekwencje zmiany paradygmatów teoretycznych i jednoczesnego braku innowacji związanych z wypracowaniem dla nich nowych poetyk.

Spis treści

Artykuł wstępny:

Artykuły:

Rozmowy:

Sylwa literaturoznawcza:

Le-Sylwa:

Poezja:

Proza:

Tłumaczenia literackie:

István Kemény, Uczyłem się spowiadać, Spalanie zadżumionych ubrań, Koniec złej epoki, Sekretarka, Bóg macha ręką, Reisefieber, 999, przełożył Miłosz Waligórski