Søren Kierkegaard, nr 3 (38) 2014

Spis treści

 Artykuł wstępny

 Rozmowa

 Artykuły

Eseje

 Tłumaczenie

 Lesylwa

 Rozmowa

 Poezja

James Sutherland-Smith, Ekfrazy poetyckie do fotografii Shamila Khairova: Arbor vitae, Rhea, Mnemosyne, Chłopiec i jego cień, Południowa dzielnica, Praga, przełożyła Aleksandra Szablewska