Literatura węgierska "Jelenkor" w Tekstualiach, nr 3 (34) 2013

W tej edycji „Tekstualiów” prezentujemy Państwu zbiór przekładów studiów literaturoznawczych oraz tekstów literackich i krytycznoliterackich publikowanych pierwotnie na łamach czasopisma „Jelenkor”, którego tytuł w tłumaczeniu na język polski oznacza „Współczesność” i który ukazuje się nieprzerwanie od 1958 roku w Peczu (węg. Pécs). W wyborze tekstów przygotowanym przez Zoltána Ágostona, redaktora naczelnego periodyku, znajdą Państwo utwory zróżnicowane rodzajowo i gatunkowo, począwszy od artykułów naukowych, poprzez wiersze, poematy i prozę, na tekstach diarystycznych skończywszy.

 

Spis treści

Artykuł wstępny:

Poezja:

Proza:

Dziennik:

Studia o literaturze:

Pożegnanie:

Galeria "Tekstualiów":

Arkadiusz Wagner, Najpiękniejsze superekslibrisy i ekslibrisy XVI-XX wieku w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu