Słoweńska „Apokalipsa” w „Tekstualiach”, nr 3 (30) 2012

Spis treści

Artykuł Wstępny

Poezja

Proza

Antologia Haiku

Rozprawa Filozoficzna

Rozmowa jako ujawnianie

  • Primož Repar i Žarko Paić, Korespondencja, przełożyła Joanna Bilińska

Rozmyślania o Słowenii

Refleksja o Bałkanach

Filozofia Miklavža Ocepka

Gender

Czasopismo w czasopiśmie