„TEKSTUALIA” 2017, NR 2 (49)

 

TEMAT NUMERU:

 

NEGACJE SZTUKI

 Cały numer do pobrania:

część 1: http://www.tekstualia.pl/images/ArchiwumNumerow/49_2_2017/tekstualia024917_tekst_cz_1.pdf

część 2: http://www.tekstualia.pl/images/ArchiwumNumerow/49_2_2017/tekstualia024917_tekst_cz_2.pdf

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

Agnieszka Rejniak-Majewska, Łukasz Żurek, Aktualność negacji

 

ARTYKUŁY

 

Monika Murawska, Ludzkie versus nie-ludzkie. Negacja sztuki według Jean-François Lyotarda

Filip Lipiński, Anatomia zawłaszczenia. Postmodernizm, procedury alegoryczne i mit

Andrzej Marzec, Estetyka postcyfrowa – sztuka niedoskonałości, zakłóceń i rozkładu

Karolina Sikorska, Przeciw afirmacji. Negacja w filmie artystycznym

Justyna Pyra, Od realizmu do Realnego. Gest samobójczy w fotografii Autoportret jako topielec Hippolyte’a Bayarda oraz na obrazie Raniony mężczyzna Gustave’a Courbeta

Alicja Müller, Estetyka pełnej widzialności. O afirmatywnym aspekcie negacji w polu sztuki tańca

Sylwia Borowska-Kazimiruk, Literatura jako milczenie. O Możliwości wyspy Michela Houllebecqa

Mateusz Pytko, Sztuki mięsa. Negacje akcjonistów wiedeńskich i Wernera Schwaba

Aleksandra Berkieta, Między praktyką a teorią – przypadek awangardy rosyjskiej

 

ESEJ O SZTUCE

 

Boris Groys, Logika równych praw estetycznych, przełożył Filip Cieślak

 

LESYLWY

 

Leszek Szaruga, Pomroczność jasna, cz. 5.

Leszek SzarugaZaczyna się
 

POEZJA

 

Piotr Matywiecki, Już teraz, Rzeczy i czas, Przebudzenie

 

TŁUMACZENIA

 

Leif Panduro, System, przełożył Karol Toeplitz

Michaił Kuzmin, Pstrąg rozbija lód, przełożył Zbigniew Dmitroca

 

VARIA

 

Karol Gromek, Figura Wiktora Kandinskiego

Karol Toeplitz, Komentarz wstępny do książki Sørena Kierkegaarda Pisma późne (Kęty 2016), przetłumaczonej przez Karola Toeplitza, i okoliczności powstania późnych dzieł filozofa

César Aira, Nowe pisarstwo, przełożył Patryk Gołębiowski