Gry z autorstwem, nr 2 (41) 2015

Spis treści

Artykuł wstępny

Mistyfikacje

Artykuły

Krytyka artystyczna

Kolumbicje

Poezja

Le-Sylwa

Proza

Tłumaczenia

Recenzje

Varia