Dzieło w toku, nr 2 (37) 2014

Określenie „dzieło w toku” spopularyzował James Joyce, który roboczo zatytułował w ten sposób swój ostatni utwór, Finnegans Wake. Z czasem przyjęło się ono również w badaniach literackich, chociaż praktyki pisarskie, które można określić jako „dzieła w toku”, wciąż nie zostały wyczerpująco opisane, co musi dziwić, zwłaszcza że zagadnienie to jest niezwykle istotne dla pełniejszego zrozumienia ewolucji form artystycznych w XX- i XXI-wiecznej literaturze i nie należy go utożsamiać z innymi pojęciami, często stosowanymi do tej pory w badaniach historycznoliterackich, takimi jak dzieło otwarte, dzieło fragmentaryczne czy sylwa.

Spis treści

Artykuł wstępny:

Artykuły:

Proza:

Poezja:

Le-Sylwa:

Eseje:

Tłumaczenie:

Siergiej Gorodecki, Oddanie młodości, Bezręki, Wyklęty, Mnich, Wilk, przełożyła Żaneta Nalewajk