SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁ WSTĘPNY

♦  Anita Jarzyna, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Drogi (do) Piotra Mitznera

 

LAUDACJA

Michał Głowiński, Wielka pochwała Piotra Mitznera, uczonego i poety

 

POEZJA

♦  Nowe wiersze Piotra Mitznera: Sen Adama, Raj zabaw, Razem czy osobno, ***pługi leżą jak długie, Rozmazuje się, Przodkowie, *** skraj ku lataniu, Wróbel, Aby wysłać, Nie czyje, Czarny Roman, ***Żyć w zawieszeniu, Nie na miejscu oraz wiersze na kwitach parkingowych

 

ARTYKUŁY

♦  Jacek Łukasiewicz, Cztery szkice o wierszach Piotra Mitznera

♦  Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Neologizmy nieoczekiwane, przejęzyczenia pierwsze. Notatki na marginesie wierszy Piotra Mitznera

♦  Arkadiusz Morawiec, Szlengel w Parku Krasińskich

♦  Paweł Micnas, Mandarynki u schyłku czasu. O apokryfie Piotra Mitznera pt. Jan na Patmos?

♦  Wiesław Ratajczak, Cienie zapominanych przodków

♦  Paweł Panas, Granice wyobraźni a granice doświadczenia (na marginesie książki Piotra Mitznera Jak znalazł) – szkic

♦  Jan Zieliński, Duch Büchnera. Dywagacje wokół kryptocytatu z Rilkego

 

ROZMOWA

♦  Słowo się potyka i otwiera nową myśl.Piotrem Mitznerem rozmawia Żaneta Nalewajk

 

INSPIRACJE

♦  Piotr Mitzner, Początek – koniec – początek itd. Księga Rodzaju Stanisława Jerzego Leca

 

PRÓBY

Iwona Smolka, Czujna obecność słowa

Piotr Matywiecki, Bezmierność

Leszek Szaruga, Przygody podmiotu domyślnego

Renata Zając, Kropla zamiast kropki. Glossy do wierszy Piotra Mitznera

Anna Szczepan-Wojnarska, Geometria i Zen. Medytacje o poezji Piotra Mitznera

Ewangelina Skalińska, „Kurz na książkach, na nim piszę”. O poetyckiej kreacji świata w Niewidach Piotra Mitznera

Żaneta Nalewajk, O Kropce Piotra Mitznera

Paweł Bem, Poezja z czerwonym szalikiem

Hałyna Dubyk, Mijanka bez przemijania. Notatki na marginesie pewnego wiersza Piotra Mitznera

Bartosz Hordecki, Memoriał z bliskimi w tle

Igor Biełow, Porządek rzeczy

 

W PRZEKŁADZIE

Петр Мицнер, К России, перевод с польского Игоря Белова

 

ODSIEBNE

Barbara Toruńczyk, Opowieść o tym, jak stałam się stalinistką i jak z tego wyrastałam

Tomasz Chachulski, Odnalezione, zapisane

Tomasz Pietrasiewicz, Piotr Mitzner – historia jednej znajomości

 

AB OVO

Piotr Mitzner, Pieśń o ziemi naszej Leona Schillera w teatrze na wyspie