Sztuka przekładu / Translatoryka, nr 1 (36) 2014

Translatoryka czy sztuka przekładu? Czy dyskusja wokół tłumaczeń literatury musi koniecznie zdecydować się na jeden paradygmat? Elokwentny spór na ten temat trwa od wieków, a praktyka pracy tłumaczeniowej weryfikuje postulaty zarówno zwolenników niemal mechanicznej wierności, jak i tych, którzy tłumaczowi przyznają licentia poetica i wiele autonomii w stosunku do oryginału.

Spis treści

Artykuł wstępny:

Rozmowa:

Artykuły:

Sylwa literaturoznawcza:

Poezja w tłumaczeniu:

Proza w tłumaczeniu:

Varia:

Recenzja:

Roksana Zgierska, O niepowodzeniach i niedopowiedzeniach [w najnowszym tomie prozatorskim Antoniego Libery]