„TEKSTUALIA” 2017, NR 2 (49)

 

TEMAT NUMERU:

 

NEGACJE SZTUKI

 

ARTYKUŁ WSTĘPNY

 

Agnieszka Rejniak-Majewska, Łukasz Żurek, Aktualność negacji

 

 

 

ARTYKUŁY

 

Monika Murawska, Ludzkie versus nie-ludzkie. Negacja sztuki według Jean-François Lyotarda

 

Filip Lipiński, Anatomia zawłaszczenia. Postmodernizm, procedury alegoryczne i mit

 

Andrzej Marzec, Estetyka postcyfrowa – sztuka niedoskonałości, zakłóceń i rozkładu

 

Karolina Sikorska, Przeciw afirmacji. Negacja w filmie artystycznym

 

Justyna Pyra, Od realizmu do Realnego. Gest samobójczy w fotografii Autoportret jako topielec Hippolyte’a Bayarda oraz na obrazie Raniony mężczyzna Gustave’a Courbeta

 

Alicja Müller, Estetyka pełnej widzialności. O afirmatywnym aspekcie negacji w polu sztuki tańca

 

Sylwia Borowska-Kazimiruk, Literatura jako milczenie. O Możliwości wyspy Michela Houllebecqa

 

Mateusz Pytko, Sztuki mięsa. Negacje akcjonistów wiedeńskich i Wernera Schwaba

 

Aleksandra Berkieta, Między praktyką a teorią – przypadek awangardy rosyjskiej

 

 

 

ESEJ O SZTUCE

 

 

 

♦ Boris Groys, Logika równych praw estetycznych, przełożył Filip Cieślak

 

 

 

LESYLWY

 

Leszek Szaruga, Pomroczność jasna, cz. 5.

 

♦ Leszek SzarugaZaczyna się

 

 

 

POEZJA

 

♦ Piotr Matywiecki, Już teraz, Rzeczy i czas, Przebudzenie

 

 

 

TŁUMACZENIA

 

Leif Panduro, System, przełożył Karol Toeplitz

 

Michaił Kuzmin, Pstrąg rozbija lód, przełożył Zbigniew Dmitroca

 

 

 

VARIA

 

Karol Gromek, Figura Wiktora Kandinskiego

 

♦ Karol Toeplitz, Komentarz wstępny do książki Sørena Kierkegaarda Pisma późne (Kęty 2016), przetłumaczonej przez Karola Toeplitza, i okoliczności powstania późnych dzieł filozofa

 

♦ César Aira, Nowe pisarstwo, przełożył Patryk Gołębiowski