Redakcja czasopisma mieści się w Warszawie, w Domu Kultury Śródmieście przy ul. Smolna 9.

Redaktor naczelny:
dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka

Redaktorzy merytoryczni:
dr Tomasz Mackiewicz 
dr Agnieszka Wnuk

Redaktor merytoryczny/ język angielski:

dr Tomasz Wiśniewski

Sekretarz redakcji:
Marta Buława

Redaktorzy językowi:
Marcin Czardybon
Katarzyna Górzyńska-Herbich
Łukasz Żurek

Korektorzy:
Katarzyna Siedlecka,
Piotr Olesiński.

Rada Naukowa czasopisma:

prof. dr hab. David Malcolm (UG)
prof. dr hab. Piotr Mitzner (UKSW)
prof. dr hab. Aleksander Wirpsza (UW)
prof. Margreta Grigorova (Wielkotyrnowski Uniwersytet św. Cyryla i Metodego)
prof. dr hab. Marek Tomaszewski (emerytowany profesor INALCO, Paryż)
dr hab. Marek Paryż (prof. UW)
doc. dr Nikolaj Jeż (Uniwersytet w Lublanie)
doc. dr Jan Wiendl (Uniwersytet Karola w Pradze)
dr hab. Arent van Nieukerken (Uniwersytet Amsterdamski)
dr Shamil Khairov (University of Glasgow)
dr Kinga Siatkowska-Callebat (Sorbona, Paris IV)
dr Wiera Meniok (Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki w Drohobyczu)
 
Byli członkowie Rady redakcyjnej:
- prof. dr hab. Edward Kasperski (1942-2016)
 

Czasopismo ukazuje się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW.