(1952), historyk, teoretyk, krytyk literacki, edytor. Autor wielu prac między innymi o twórczości Wacława Berenta, Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Józefa Mackiewicza, Czesława Miłosza, Brunona Schulza, Aleksandra Wata, Stanisława Ignacego Witkiewicza. Specjalizuje się w zagadnieniach poetyki, teorii i historii literatury XX wieku. Opublikował między innymi: Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu Międzywojennym (1982, 1996), Pre-teksty i teksty (1999,1998), Polowanie na postmodernistów (w Polsce) (1999), Rozmowy z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim (1997, 2000), Ciemna miłość (2004), Inna krytyka (2006; Nagroda im. Kazimierza Wyki), Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (1991; 2007; Nagroda „Kultury” im. Zygmunta Hertza), „Inny świat” Gustawa Herlinga – Grudzińskiego (1994, 1997, 2007) oraz wiele prac eseistycznych i edytorskich (na przykład Witkacego, Herlinga, Gombrowicza). Profesor w IBL PAN oraz w Zakładzie Teorii Literatury i Poetyki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek redakcji dwumiesięcznika „Teksty Drugie”. www.bolecki.eu 

Artykuły INDEX PLUS tego autora

Rozmowy