(1984), urodzony w Belgradzie, ukończył studia w Katedrze Języka i Literatury Serbskiej na Wydziale Filologicznym na  Uniwersytecie w Belgradzie. Pisze poezję i prozę oraz recenzuje nowości wydawnicze.

Poezja