(1977), urodzony w Pieszczanach historyk sztuki, kurator wystaw sztuki współczesnej, poeta i publicysta kulturalny. Studiował historię sztuki i kultury na Uniwersytecie w Trnawie. Pracuje jako wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, bada relacje między obrazem a tekstem na tle ruin modernizmu. W roku 2009 obronił pracę doktorską na temat interpretacji sztuki lat sześćdziesiątych w Czechosłowacji. Uczestniczy w kilku międzynarodowych projektach badawczych zorientowanych na krytykę sztuki i kultury wizualnej w okresie socjalizmu. Odbył staże naukowe w Poznaniu, Pradze i Wiedniu. Na jesień 2009 planuje wydanie debiutanckiego tomiku poetyckiego, z którego pochodzą wiersze prezentowane w „Tekstualiach”.

Poezja