(1932), urodziła się w Margoninie koło Chodzieży, poetka, dramaturg, doktor nauk humanistycznych. Debiutowała w roku 1960 cyklem poetyckim Anaglify. Potem ukazywały się kolejno jej tomy Pokrewne (1970), Dom, pokarmy (1975), Wykaz treści (1984), Pamiętam (1992), Przed wierszem (1994), Imiesłowy (2000), wszystkowiersze (2000), Przesuwanka (2003), Po krzyku (2004, nominacja do nagrody Nike), Zbierane (1960–2005, 2006), Gubione (2008, nagroda za książkę roku Silesius 2009). Jest laureatką wielu nagród poetyckich, w tym: nagrody im. Barbary Sadowskiej (1992), Fundacji Kultury (1993), nagrody Ministra Kultury (2001) oraz Nagrody Literackiej Czterech Kolumn za całokształt twórczości (2003), nagrody Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2004) oraz Prezydenta Wrocławia (2004). Autorka dramatu Siała baba mak (1995), przedstawień teatralnych dla dzieci, scenariuszy oraz prac teoretycznych na temat teatru dziecięcego. Mieszka w Puszczykowie.

Rozmowa