(1947), prof. nauk humanistycznych, teoretyk i historyk literatury, kierownik Zakładu Teorii Literatury w Instytucie Lit. Polskiej UMK. Autor książek m.in.: Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema, Warszawa 1983, Formy wypowiedzi dramatycznej, Toruń 1985, Studia z teorii literatury i poetyki historycznej, Lublin 1997, Jeszcze o Trylogii, Radom 2004, „Zagłoba sum!” Studium postaci literackiej, Toruń 2007, Zbigniew Herbert: Jak nas kuszono? Dwie interpretacje, Toruń 2008.

Artykuły