(1973), doktor filozofii, pracownik naukowy Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii UJ. Członek Polskiego Towarzystwa Estetycznego, redaktor Biuletynu PTE. Interesuje się zagadnieniami najnowszej estetyki, w szczególności sztuką współczesną i teorią awangardy. Zajmuje się także filozofią tańca.

Artykuł