(1960), urodził się w Preszowie. W szkole średniej o profilu filmowym w Čičmelicach uczył się produkcji a na praskiej FAMU dramaturgii i scenopisarstwa. Przez pewien czas mieszkał w Pradze, gdzie pracował jako inspicjent, salowy w zakładzie psychiatrycznym, później przez pięć lat w izbie wytrzeźwień,. a następnie jako barman. Aktualnie prowadzi własną firmę w Preszowie. W 2001 roku otrzymał wyróżnienie w ogólnosłowackim konkursie literackim Opowiadanie (Poviedka). Jest autorem tekstów poruszających tematykę romską – scenariusza („Szlepa miłosć”) i wydanej książkowo mikropowieści „Kiwader” (2007), która spotkała się z uznaniem czytelników i krytyków zarówno na Słowacji, jak również w Czechach. W 2008 roku Víťo Staviarsky znalazł się w gronie finalistów prestiżowej słowackiej nagrody literackiej Anasoft. W Polsce jego opowiadania prezentowało czasopismo „Studium” 2007/1(60).

Proza