(1986), studiuje na MISH UW (polonistykę i anglistykę) i w Collegium Invisibile. Publikowała w „Twórczości” i „Mishellaneach”.

Artykuły

Recenzja