(1973), poeta i wykładowca. Autor trzech tomików: Epitafia (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2001), Metrum (Nowy Świat, 2005), Symultana (Jirafa Roja, 2010) oraz współautor książki przekładowej: Boris Vian, W hołdzie płetwom – wraz z Alicją Ślusarską (Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2011). Jego wiersze znalazły się w dwujęzycznej antologii Poezja polska po przełomie – Pokolenie ’89. Polnische Poesie nach der Wende – Generation ’89 pod red. Roberta Hodela (Warszawa-Hamburg, 2008). Jako dwukrotny stypendysta Biblioteki Polskiej w Paryżu przygotowuje do druku wybór spuścizny literackiej Mariana Ośniałowskiego, poety „Współczesności”. Współpracownik „Zeszytów Poetyckich”, „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” i „Red.a”. Wiersze, recenzje i eseje prezentował na łamach „Toposu”, „Frazy”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Tekstualiów”, „Portretu” i „Twórczości” oraz w prasie elektronicznej. Redaktor serii wydawniczej „Biblioteka Współczesnych Tłumaczy”, powołanej z inicjatywy „Zeszytów Poetyckich”. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi zajęcia z edytorstwa, przekładoznawstwa, komparatystyki i historii literatury. Przygotowuje do druku książkę doktorską o fantastyce w twórczości Stanisława Przybyszewskiego oraz dwujęzyczne wydanie krytyczne – wraz z Grzegorzem Bąbiakiem – Zmarłej Brugii Georges’a Rodenbacha.

Poezja