(1979), doktorant w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW. W swoich badaniach podejmuje problemy sytuujące się w polach badawczych fenomenologii, poststrukturalizmu, dekonstrukcji i hermeneutyki. Współredaktor tomu "Derrida/AdirreD"; (Pułtusk 2006).

Artykuły