(1979), studiowała literaturoznawstwo i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Sztokholmskim. Doktorantka IBL PAN, zajmuje się polską literaturą emigracyjną i szwedzką literaturą imigracyjną. Współtwórczyni Fundacji na Rzecz Badań Literackich. Współpracuje z wydawnictwem „FA-art” i „Res Publicą Nową”. Przekłady szwedzkiej prozy, poezji i eseistyki publikowała między innymi w „Studium” i „LiteRacjach”. Mieszka w Warszawie, pomieszkuje w Sztokholmie.

Tłumaczenia