(1963), urodzona w Slovenj Gradcu, mieszka w Lublanie, uprawia wolny zawód poetki, pisarki i tłumaczki. Wydała tomiki poetyckie Zatišnost – Zaciszność (2000, 1997), Zlati dež – Złoty deszcz (2000) oraz Sončni obrat – Obrót słoneczny (2011), tomik krótkiej prozy Razdalje – Odległości (1998), a także książkę powstałą na podstawie doktoratu Nonsens (1997). Niedługo ukaże się jej tomik poetycki Woda (2012) oraz obszerna nowela dla dzieci Močvirniki, Zgodbe iz Zelene DobravePtaki bagienne, Opowieści z Zielonego Gaju (2013).

Poezja