(1983), urodzony w Warszawie. Slawista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu przekładów biznesowych, technicznych i literackich. Tłumaczył między innymi twórczość Primoža Čučnika, Suzany Tratnik, Jure Jakoba. Autor przygotowywanej do publikacji w Słowenii pracy o słoweńskiej epigrafice nagrobnej.

Tłumaczenia