(1979), doktor nauk humanistycznych, doktoryzowała się w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki UW. Publikowała w książkach zbiorowych oraz w czasopismach. Interesuje się literaturą niemieckojęzyczną (Kafka, Kubin, Doeblin, Heym), problematyką gender oraz filozofią – zwłaszcza hermeneutyką. Uwielbia muzykę klasyczną i malarstwo.

Artykuł

Recenzje