poeta, pisarz, tłumacz, krytyk, eseista. Obronił doktorat z zakresu teorii literatury. Opublikował książkę Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii (2005), dwa tomy wierszy i dwie książki prozatorskie. W 2008 r. stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Artykuły

Rozmowa

Recenzja