(1967), jest przedstawicielką nowszego dramatu słoweńskiego, poetką i pisarką. Swoje dramaty prezentowała w Słowenii, USA i Wielkiej Brytanii. W pisanych przez tę autorkę tekstach poprzez postacie i wzajemne relacje figur

odbija się jej wrażliwość na problematykę społeczną. Jej dzieła są zarówno wystawiane na scenach, jak i publikowane w czasopismach oraz emitowane w radio. Jest aktywną

członkinią grupy Preglej, wiele lat pracowała jako redaktorka portalu poetyckiego www.pesem.si.

Poezja