Ze smutkiem zawiadamiamy, że dziś (03.03.2016) po ciężkiej chorobie zmarł prof. dr hab. Edward Kasperski (1942-2016), członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Tekstualia”, emerytowany pracownik Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny humanista i nauczyciel akademicki związany najpierw z Zakładem Teorii Literatury i Poetyki (którym kierował w latach 1997‒2000), następnie z Zakładem Romantyzmu, a od 2007 roku z Zakładem Komparatystyki, którego był współzałożycielem i pierwszym kierownikiem.

Redakcja

 

W numerze 4 (43) 2015 ukazał się  jubileuszowy tekst z okazji 50 lecia debiutu naukowego profesora Kasperskiego. W tym samym numerze "Tekstualia" opublikowały kompletną biibliografię prac naukowych profesora obejmującą lata 1965-2015. Linki poniżej:

Pół wieku sporu o pryncypia. Z okazji pięćdziesięciolecia debiutu naukowego prof. dra hab. Edwarda Kasperskiego

Bibliografia prac naukowych Edwarda Kasperskiego z lat 1965–2015